Uncategorized

Avoimia kysymyksiä kaivoslaista – Vasemmistoliitto vastaa

Miten puolueenne varmistaa, että Suomessa vältytään jatkossa kaivosten aiheuttamilta ympäristötuhoilta? Vasemmisto on ajanut kaivoslain uudistusta ja on erittäin sitoutunut Marinin hallitusohjelman kirjauksiin uudistuksen reunaehdoista:• Kaivoslainsäädäntö uudistetaan. Uudistuksen lähtökohtana on ympäristönsuojelun tasonparantaminen, kaivosten toimintaedellytysten varmistaminen sekä paikallisen hyväksyttävyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen.• Kunnille säädetään oikeus päättää kaavoituksella, onko kaivostoiminta mahdollista kunnan alueella.• Parannetaan kaivosalueen ja kaivoksen vaikutusalueen …

Avoimia kysymyksiä kaivoslaista – Vasemmistoliitto vastaa Lue lisää »

Avoimia kysymyksiä kaivoslaista – Liike Nyt vastaa

Miten puolueenne varmistaa, että Suomessa vältytään jatkossa kaivosten aiheuttamilta ympäristötuhoilta? Kaivostoimintaa harjoittavien yritysten tulee hallita ja vastata toiminnan ympäristövaikutuksista toiminnan koko elinkaaren ajan. Viranomaisten tulee lupakäsittelyjen yhteydessä pystyä varmistumaan tästä. Kaivosyrityksillä tulee olla erityisesti valmiudet jätevesien puhdistamiseen, pohjavesien suojelemiseen ja vastata tulvavesien tuomiin haasteisiin. Kaivosyhtiöiltä tulisi mielestämme periä luvan myöntämisen edellytyksenä vakuus, jolla voidaan kaivostoiminnan …

Avoimia kysymyksiä kaivoslaista – Liike Nyt vastaa Lue lisää »

Avoimia kysymyksiä kaivoslaista – Demarit vastaavat

Miten puolueenne varmistaa, että Suomessa vältytään jatkossa kaivosten aiheuttamilta ympäristöhaitoilta? SDP:n mielestä kaivoslain uudistaminen on tarpeen. Kaivoksilla on tärkeä elinkeinopoliittinen merkitys ja Suomi voi toimia kestävän kaivostoiminnan esimerkkimaana. Kaivoslakia uudistetaan niin, että kaivosten ympäristövaikutuksia voidaan vähentää, kuntien päätösvaltaa kaivosasioissa lisätä esimerkiksi kaavoituksen avulla, kiinteistönomistajien ja maanomistajien asema parannetaan, kaivoksen ympäristövaikutukset sekä vaikutukset alkueräiskansojen oikeuksiin otetaan …

Avoimia kysymyksiä kaivoslaista – Demarit vastaavat Lue lisää »

Avoimia kysymyksiä kaivoslaista – Vihreät vastaa

Miten puolueenne varmistaa, että Suomessa vältytään jatkossakaivosten aiheuttamilta ympäristötuhoilta? Haluamme uudistaa kaivoslain niin, että ympäristötuhoille on aitonollatoleranssi. Kaivostoimintaa tulee harjoittaa ympäristön, ihmistenja muiden elinkeinojen kannalta kestävällä tavalla, eikä nykyinenkaivoslaki täytä tätä kriteeriä. Uuden lain myötä lain noudattamisenvalvontaa sekä paikallisten ihmisten ja kaivostoiminnasta kärsivienelinkeinojen oikeuksia on vahvistettava. Kaivoslain ja siihen liittyvien ympäristölakien uudistaminen onVihreille keskeinen tavoite …

Avoimia kysymyksiä kaivoslaista – Vihreät vastaa Lue lisää »

Esitysluonnos kaivoslain muutoksista sivuuttaa kansalaisaloitteen ja hallitusohjelman vaatimukset

Kolme kaivoskriittistä ryhmää tyrmää tuoreeltaan TEM:n kaivoslakityöryhmän ehdotukset lain muuttamiseksi. Ryhmien mukaan kaivoslain suurimpia ongelmia ei ole esityksessä huomioitu lainkaan, eikä se muutenkaan vastaa hallitusohjelman asettamia tavoitteita.ProHeinävesi sekä ryhmät ProYlläs ja Saimaa ilman kaivoksia arvostelevat ankarasti esitysluonnosta, jonka TEM:n asettama työryhmä julkaisi 21. elokuuta. Kaivoskriittisten ryhmien mukaan esitysluonnos ei vastaa Sanna Marinin hallitusohjelman tai Kaivoslaki …

Esitysluonnos kaivoslain muutoksista sivuuttaa kansalaisaloitteen ja hallitusohjelman vaatimukset Lue lisää »

Avoimia kysymyksiä kaivoslaista – Kristillisdemokraatit vastaavat

Miten puolueenne varmistaa, että Suomessa vältytään jatkossa kaivosten aiheuttamilta ympäristötuhoilta? Kaivoslain uudistamisen tarpeesta vaikuttaa olevan laaja poliittinen yksimielisyys. Alalle tarvitaan selkeämmät pelisäännöt erityisesti ympäristövahinkojen korvaamisen ja valtausmenettelyn suhteen. Kaivostoiminnan tuotoista pitää myös jäädä enemmän Suomeen. Luvan myöntämisen yhteydessä pitää tarkoin selvittää yrityksen toimintaedellytykset ja valvontaa pitää tiukentaa ja turvata riittävät valvonnan resurssit. Kaivoslakiin pitää kirjata …

Avoimia kysymyksiä kaivoslaista – Kristillisdemokraatit vastaavat Lue lisää »

Avoimia kysymyksiä kaivoslaista – Kokoomus vastaa

Miten puolueenne varmistaa, että Suomessa vältytään jatkossa kaivosten aiheuttamilta ympäristötuhoilta? Kaivoslakia on syytä päivittää. Ympäristövahinkojen ja haittojen jälkihoidon ei tule kaatua yhteiskunnan niskaan. Suomessa on edelleen kaivoksia, joissa ei ole vakuuksia ollenkaan. Toinen ongelma muodostuu konkurssitilanteissa, jossa ympäristön jälkihoito on kaatunut veronmaksajien maksettavaksi. Näihin kohtiin on tartuttava. Suomalaisten on saatava lisäksi riittävä korvaus uusiutumattomien mineraaliemme …

Avoimia kysymyksiä kaivoslaista – Kokoomus vastaa Lue lisää »

Hyvä kaivoslakia uudistavan työryhmän jäsen,

Suomalaisten huoli kaivoslain epäkohdista on suuri. Kun TUKES myönsi alkukesästä malminetsintävarauksia Saimaan alueelle (Juva/Koikkala ja Sulkava/Puumala) moni koki, että oli ylitetty terveen järjen raja. Vaikka kyse onkin “vain” varauksista, ne rikkovat monen oikeuskäsitystä.  Perustin Facebook-ryhmän Saimaa ilman kaivoksia, ja jo muutamassa viikossa sen jäsenmäärä rikkoi kymmenen tuhannen rajan. Nyt jäseniä on lähes 22 000.  Vaadimme, …

Hyvä kaivoslakia uudistavan työryhmän jäsen, Lue lisää »

Avoimia kysymyksiä kaivoslaista – Keskusta vastaa kysymyksiimme ensimmäisenä

Keskustan osalta vastaajana on kansanedustaja Markus Lohi. Miten puolueenne varmistaa, että Suomessa vältytään jatkossa kaivosten aiheuttamilta ympäristötuhoilta? Keskustan kaivospoliittisissa linjauksissa lähdetään siitä, että puhdas, monimuotoinen luonto ja viihtyisä elinympäristö ovat rikkauksia ja arvoja, joita tulee vaalia myös kaivostoimialalla. Kaivoksilla on aina vaikutusta luontoon, mutta vastuullisessa kaivostoiminnassa nämä vaikutukset minimoidaan ja pidetään hallinnassa. Ympäristövahinkovakuutusjärjestelmä tulee uudistaa ja …

Avoimia kysymyksiä kaivoslaista – Keskusta vastaa kysymyksiimme ensimmäisenä Lue lisää »

Avoimia kysymyksiä kaivoslaista

Halusimme selvittää puolueiden kannan kaivoslakiin ja mitä uudistuksia kukin puolue painottaa. Lähetimme puolueiden johdolle viisi kysymystä saatekirjeen kera. Miten puolueenne varmistaa, että Suomessa vältytään jatkossa kaivosten aiheuttamilta ympäristötuhoilta? Pitääkö kaivoshankkeiden valmistelu kieltää luonnonsuojelualueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä?   Tuleeko kaivoslaki edelleen säilyttää niin kutsuttuna kattolakina, jolle esimerkiksi ympäristölainsäädäntö on alisteinen?  Miten takaatte maanomistajien ja alkuperäisväestöjen oikeusturvan …

Avoimia kysymyksiä kaivoslaista Lue lisää »

Shopping Cart