Esitysluonnos kaivoslain muutoksista sivuuttaa kansalaisaloitteen ja hallitusohjelman vaatimukset

Kolme kaivoskriittistä ryhmää tyrmää tuoreeltaan TEM:n kaivoslakityöryhmän ehdotukset lain muuttamiseksi. Ryhmien mukaan kaivoslain suurimpia ongelmia ei ole esityksessä huomioitu lainkaan, eikä se muutenkaan vastaa hallitusohjelman asettamia tavoitteita.
ProHeinävesi sekä ryhmät ProYlläs ja Saimaa ilman kaivoksia arvostelevat ankarasti esitysluonnosta, jonka TEM:n asettama työryhmä julkaisi 21. elokuuta.

Kaivoskriittisten ryhmien mukaan esitysluonnos ei vastaa Sanna Marinin hallitusohjelman tai Kaivoslaki NYT -kansalaisaloitteen tavoitteita, vaan esitys on laadittu vahvasti kaivosteollisuuden näkökulmasta. Lakiuudistusta valmistelevaa työryhmää onkin arvosteltu esteelliseksi, sillä lain valmistelussa on kaivosyhtiöitä ja vetovastuussa virkamiehiä, jotka ovat aiemmin työskennelleet kaivosteollisuuden tai sen edunvalvojien palveluksessa. Työryhmän kokoonpanosta on tehty kantelu oikeuskanslerille.

Hallitusohjelman mukaan kaivoslain uudistuksen lähtökohtana on ympäristönsuojelun tason parantaminen, kaivosten toimintaedellytysten varmistaminen sekä paikallisen hyväksyttävyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen. Lisäksi hallitusohjelmassa sitoudutaan kehittämään vakuussääntelyä siten, että ympäristölliset vastuut hoidetaan kaikissa tilanteissa.

Esitysluonnoksen epäkohtia

Nyt annetussa esityksessä arvokkaita luontoalueita ei olla jättämässä malminetsinnän ja kaivostoiminnan ulkopuolelle, eikä ympäristön- tai vesiensuojeluun ole tulossa tiukennuksia. Louhintakorvauksia, veroja tai rojalteja Suomen maaperän mineraaleista ei esitetä, niitä ei edes mainita. Malmivarat kuuluvat jatkossakin niitä varanneille yhtiöille, eikä valtiolle kuten useissa verrokkimaissa.


Yksi selkeä heikennys nykyiseen kaivoslakiin on, että malminetsintä voitaisiin aloittaa ennen lupapäätökseen annettujen valitusten käsittelyä. Tämä huonontaa entisestään maanomistajien ja muiden elinkeinojen harjoittajien vaikutusmahdollisuutta.
Kaivosyhtiöiden varaukset ja pitkät malminetsintäajat ovat loukanneet vakavasti paikallisten asukkaiden ja elinkeinojen etuja. Esitysluonnos puuttuu näennäisesti varausaikaan lyhentämällä aikaa 24 kuukaudesta 12 kuukauteen. Mukana on kuitenkin takaportti, jolla kaivosviranomainen voi jatkaa aikaa 24 kuukauteen ilman maanomistajien suostumusta.

Malminetsintäaikaa ei siis olla lyhentämässä eikä maanomistajien tai haitankärsijöiden oikeuksia parantamassa, vaikka hallitus on yksiselitteisesti todennut kaivoslain uudistamisesta: “Säädetään maanomistajan lupa malminetsinnän jatkoluvan edellytykseksi”. Maanomistajien, tosin vain osan heistä, näkymystä tiedusteltaisiin 10 vuoden kuluttua!

Toinen esitysluonnoksen kohta, jossa teksti on laadittu harhaanjohtavasti, käsittelee kaivosluvan esteitä. Sen mukaan kaivosluvan esteenä pitää olla etukäteen arvioitavissa oleva, koko paikkakunnan merkittävä asutusolojen tai elinkeinojen heikkeneminen, eikä tietyn kunnan alueen tai tiettyjen elinkeinojen haitta. Kyseessä on jo etukäteen kuolleeksi kirjaimeksi laadittu pykälä.

Esitysluonnos sivuuttaa myös useat ehdotukset, joita selvityshenkilö OTT Pekka Vihervuori esitti vuonna 2019 tekemässään raportissa (TEM 44 2019, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161678). Esimerkiksi kattavaa intressivertailua, jossa punnittaisiin suunnitellun kaivoshankkeen hyödyt ja haitat, ei ole tuoreessa esitysluonnoksessa mainittu.

Myös kaivoslupien kauppaaminen ja lupien siirtäminen nähtiin ongelmalliseksi Vihervuoren raportissa, mutta työryhmän luonnoksessa lupien siirtoon ja myyntiin koskevaan asetukseen ei tulisi muutosta.

Hallitusohjelmassa halutaan selvittää kaivosoikeuksien myyntivoittojen verotusta Suomessa silloinkin, kun ne ovat ulkomaisten yhteisöjen omistuksessa. Hallitusohjelmassa esitetään myös mahdollisuutta ottaa käyttöön erillinen kaivosvero, jotta maaperän kaivannaisista saadaan yhteiskunnalle kohtuullinen korvaus. Näistä ei esityksessä ole mainintaa. Niin ikään merenpohjan mineraalit tulisi hallitusohjelman mukaan saattaa lainsäädännön piiriin, mutta siitä ei esityksessä ole sanaakaan.

Sanna Marinin hallitus on luvannut uudistaa paljon kritiikkiä saaneen kaivoslain. Uudistamisessa on luvattu ottaa huomioon lähes 60 000 suomalaisen allekirjoittamat Kaivoslaki NYT -kansalaisaloitteen vaatimukset. On selvää, että TEM:n työryhmä ei näihin tavoitteisiin ole sitoutunut.

ProHeinävesi, Pro Ylläs ja Saimaa ilman kaivoksia vetoavat puolueisiin, että Suomelle viimein säädetään kaivoslaki, joka rajaa arvokkaimman luonnon kaivostoiminnan ulkopuolelle, vahvistaa kansalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksia ja edistää kaivostoiminnan kestävyyttä.


ALLEKIRJOITTAJAT
Pro Ylläs / Äkäslompolon kyläyhdistys
Mauri Kuru
Saimaa ilman kaivoksia
Miisa Mink
ProHeinävesi
Jukka Leppänen

5 ajatusta aiheesta “Esitysluonnos kaivoslain muutoksista sivuuttaa kansalaisaloitteen ja hallitusohjelman vaatimukset”

 1. Harri Lunkka

  Suo ja metsä ojitukset aiheuttavat vesistön pilaantumisen ja ilmaston lämpenee ja sinilevä kasvaa. Ojitukset. Näitä toimenpiteitä valtio tukee ne on maan omistajille ilmaisia. Mutta vesistöt kärsii. Yksikään puolue ei ole näitä kieltämässä. Koko Suomi on ojitettu 50 vuotta sitten. Ja laki sallii näiden ojien kaivamisen uudelleen auki. Verukkeella ojien perkaus. Tätä on laki ja banaanivaltio puolueet Suomessa. Yksikään ei vihreät, keskusta, sdp ymmärrä suomen vesistöjen tilaa. Ei meillä ole puhtaita vesiä ne elohopealla pilattuja. Tämä kaivos laki tulee sallimaan samankaltaisen ympäristön pilaamisen kuin ennenkin. Rasite jää veronmaksajille. Terveyshaitat alueen kansalaisille. Olisi suotavaa jos joku tai jotkut puolue pamput yli puolueen rajojen tulisivat yhdessä toteamaan että nyt riittää.
  Harri Lunkka
  NURMIJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY

 2. Paluuviite: Saimaan seutukartta täyttyy malminetsintävarauksista – Tukesin toiminta ihmetyttää – Saimaa ilman kaivoksia

 3. Paluuviite: Avoin kirje oikeusministerille koskien kaivoslain valmisteluprosessin asianmukaisuutta – Saimaa ilman kaivoksia

 4. Paluuviite: Avoin kirje kansanedustajille – Kaivostoiminnalle on vihdoin asetettava tiukat rajat – Saimaa ilman kaivoksia

 5. Paluuviite: Korjataan kaivoslain valuviat – työkaluina joukkovoima ja uusi kansalaisaloite – Saimaa ilman kaivoksia

Vastaa

Shopping Cart
%d bloggaajaa tykkää tästä: