Info

Me haluamme pitää Saimaan vedet puhtaana ja kaivokset poissa sen rannoilta

Saimaan alueelle on viimeisen vuoden aikana myönnetty kymmenen malminetsintävarausta sekä kolme malminetsintälupaa. Ennestään alueella on kaksi voimassa olevaa malminetsintälupaa.

Kaikki varaukset ja luvat on listattu alla. Löydät täältä myös linkit Tukesin sivuille lupiin.

Malminetsintäluvat

Heinävesi – tiedot tulossa

Juva, Joroinen – tiedot tulossa

Joensuu

Kaivosyhtiö: FinnAust Mining Oy, FinnAust Mining tytätyhtiö, emoyhtiö listattu Lontoossa (AIM)

Alue: Hammaslahti

Lupa annettu 21.7.2021. Hakemus on tullut vireille 1.3.2019, jatkolupa ML2012:0134

Alueelle sijoittuvan historiallisen kaivostoiminnan sekä hakijan aiemmin suorittamiin tutkimuksiin ja tuloksiin perustuen hakija otaksuu alueella olevan kuparia (Cu), sinkkiä (Zn), kultaa (Au) ja hopeaa (Ag).

Hammaslahden malminetsintä alue on Saimaan välittömässä läheisyydessä, suojeltujen Natura 2000 alueiden tuntumassa.

Enonkoski, Savonlinna

Kaivosyhtiö: FinnAust Mining Southern Oy, FinnAust Mining tytätyhtiö, emoyhtiö listattu Lontoossa (AIM)

Alue: Makkola

Lupa annettu 21.7.2021, tämä on kolmen vuoden jatkolupa 2.12.2014 annetulle malminetsintäluvalle. Lupanumero ML2012:0035

Huomioitavaa Tukesin päätöksessä on se että kaikki pyydetyt lausunnot olivat kielteisiä, mutta niillä ei ollut mitään vaikutusta. Tukes antoi luvan siitä huolimatta.

Lähtökohtaisesti kaikissa muistutuksissa ja mielipiteissä esitetään, että malminetsintälupaa ei tulisi myöntää. Perusteluna tälle on mahdollisen malminetsintälupahakemusta seuraavan kaivostoiminnan aiheuttamat haitat luonnolle ja matkailu-/virkistysalueen imagolle, jos luvan myöntämisestä myöhemmin seuraa kaivostoimintaa hakemuksen kohteena olevalla malminetsintäalueella.”

Makkolan malminetsintäaluetta ympäröi Natura 2000 verkosto

Enonkoski, Savonlinna

Kaivosyhtiö: FinnAust Mining Finland Oy, FinnAust Mining tytätyhtiö, emoyhtiö listattu Lontoossa (AIM)

Alue: Enonkoski

Alueelta olemassa olevaan tutkimustietoon perustuen hakija otaksuu alueella olevan nikkeliä (Ni), kuparia (Cu), kobolttia (Co) ja platinaryhmän alkuaineita (PGE).

Enonkosken malminetsintä alue on suojellun Natura 2000 verkoston saartama.

Malminetsintävaraukset

Juva, Koikkala

Kartta Juvan ja Koikkalan lupa-alueesta. Linkki TUKESin päätökseen.

Mineral Deposits and Exploration map. Klikkaa ’layers’ niin saat ylläolevan näkymän.

Suojellut Natura 2000 alueet ja kaivosvarauksen sijainti.

Partalansaari, Puumala, Sulkava

Linkki TUKESin varauspäätökseen.

Mineral Deposits and Exploration map. Klikkaa ’layers’ niin saat ylläolevan näkymän.

Lappeenranta, Taipalsaari, Savitaipale

3.9.2021, FinnAust Mining Finland Oy, linkki Tukesin varauspäätökseen

Mikkeli, Kangasniemi

3.9.2021, FinnAust Mining Finland Oy, linkki Tukesin varauspäätökseen

Savonlinna, Enonkoski

10.2.2021, FinnAust Mining Finland Oy, linkki Tukesin varauspäätökseen

Savonlinna, Enonkoski

10.2.2021, FinnAust Mining Finland Oy, linkki Tukesin varauspäätökseen

Savonlinna

25.2.2021, FinnAust Mining Finland Oy, linkki Tukesin varauspäätökseen

Joensuu

25.3.2021 Magnus Minerals Oy, linkki Tukesin varauspäätökseen

Shopping Cart