Avoin kirje oikeusministerille koskien kaivoslain valmisteluprosessin asianmukaisuutta

Me allekirjoittaneet pyydämme oikeusministeriötä selvittämään työ- ja elinkeinoministeriön koordinoiman kaivoslain valmisteluprosessin asianmukaisuuden. Pyydämme tarkastelemaan lainvalmistelua myös perustuslain ja muiden kansainvälisten sitoumusten mukaisesti ympäristö- ja muiden perusoikeuksien turvaamiseksi Suomessa.

Puutteet lainvalmisteluprosessissa

Työ- ja elinkeinoministeriö, joka vastaa kaivoslain uudistamisesta kansalaisaloitteen (8.10.2019, KAA7/2019, Kaivoslaki Nyt) perusteella, ei mielestämme noudata oikeusministeriön lainvalmistelun ohjeistusta, vaan sivuuttaa asianomistajien oikeudet ja oikeusministeriön lainvalmistelun ohjeistuksen edellyttämät vaikutusten arvioinnit (Oikeusministeriö 2007). Vaikutusten arvioinneissa tulee käsitellä ja arvioida vaikutukset aluetalouteen ja muiden elinkeinojen harjoittamisen edellytysten toteutumiseen.

Tässä on kooste lainvalmistelun puutteista, jotka olemme havainneet:

 • lainvalmistelun hitaus keväällä 2020: 10.6.2020 järjestetystä työryhmän kokouksesta ei löydy pöytäkirjaa TEM:n sivuilta; työryhmä oli luvannut toimittaa esitysluonnoksen sidosryhmien jäsenille juhannukseen mennessä, mutta se saapui vasta 14.8.2020, vain viikkoa ennen 21.8.2020 järjestettyä työryhmän kokousta
 • toiseen avoimeen kuulemistilaisuuteen ilmoittautuneet osallistujat saivat esitysluonnoksen sähköpostilla vasta perjantaina 11.9.2020, kun kuulemistilaisuus pidettiin tiistaina 15.9.2020
 • kuulemistilaisuudessa 15.9.2020 kävi ilmi, että kattaviin muutoksiin tai selvityksiin ei tässä vaiheessa enää olisikaan aikaa, vaikka lakimuutoksen valmistelu aloitettiin jo varhain keväällä
 • työ-ja elinkeinoministeriön some-viestinnässä lainvalmistelusta vastaavat virkahenkilöt ovat kirjoittaneet julkisesti, että asianomistajien oikeuksien esille tuominen häiritsee vakavasti lainvalmistelutyötä (Twitter @TEM_uutiset 14.9.2020 klo 17.01: ”Tuo jatkuva hyökkääminen virkamiesten puolueettomuutta kohtaan kuormittaa ja loukkaa asiantuntijoidemme etiikkaa ja samalla rapauttaa uskoa yhteisten asioiden hoitoa kohtaan.”)
 • OKT Pekka Vihervuoren selvityksen (TEM 2019:44 Kaivostoimintaa ohjaavan lainsäädännön toimivuuden arviointi) johtopäätökset on ohitettu lainvalmistelussa
  kansalaisaloitteen (8.10.2019, KAA7/2019, Kaivoslaki Nyt) ydinkohdat on ohitettu lainvalmistelussa
 • Tämän lisäksi oikeuskansleri on huomauttanut lainvalmistelijoiden esteellisyydestä (OKV/536/1/2019, 12.12.2019, ”Oikeuskansleri pitää työ- ja elinkeinoministeriön menettelyä hankkia kaivosyhtiöitä edustaneelta asiananajotoimistolta selvitys kaivoslainsäädännön muutostarpeista ongelmallisena.”) mutta tämä ei johtanut ministeriössä toimenpiteisiin.
 • Työ- ja elinkeinoministeriö ei ole myöskään täydentänyt lainvalmistelusta vastaavien virkahenkilöiden kokoonpanoa tai valmistelua tukevan työryhmän kokoonpanoa riittävän monipuolisella muiden elinkeinojen tai kansalaisjärjestöjen asiantuntijuudella.

Lain uudistamisen tueksi nimitetty työryhmä koostuu pääsääntöisesti henkilöistä, joiden nykyinen tai aikaisempi työura linkittyy vahvasti kaivosteollisuuden intressipiiriin. Katsomme, että työryhmä on tästä syystä esteellinen tarkastelemaan lain uudistamisen kannalta kriittisiä näkökulmia objektiivisesti. Olemme jättäneet asiasta kantelun oikeuskanslerille 14.7.2020.

Ehdotamme uuden lainvalmisteluryhmän asettamista niin, että valmistelun laajat oikeusvaikutukset voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon.

Asianomistajien ympäristöperusoikeuksien toteutuminen

Perustuslain (731/1999) 2 §:ssä taataan ympäristöperusoikeudet eli yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Perustuslain 20 §:n mukaan julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.
Mielestämme nämä ympäristöperusoikeudet ja perustuslain takaamat muut oikeudet eivät toteudu kaivoslain valmistelussa.

Valmistelutyössä eivät toteudu myöskään kansainväliset sitoumukset, kuten Århusin sopimus (1988), Suomessa toimeenpantu tasavallan presidentin asetus tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa (122/2004).

Olemme huolissamme kaivoslain valmistelun tilanteesta ja siitä, että esitysluonnosta ollaan viemässä kiireellä läpi samalla, kun viimeaikaiset varauspäätökset luonnonsuojelualueilla ovat herättäneet vilkkaan kansalaiskeskustelun ja myös kuntien päättäjien huolen.

Pyydämme, että oikeusministeriö ottaa kaivoslain valmistelun tarkasteltavaksi. Näin voitaisiin turvata kansalaisten ja eri sidosryhmien luottamus asianmukaiseen ja objektiiviseen lainvalmisteluun.

18.9.2020

Miisa Mink, Saimaa ilman kaivoksia –ryhmä

Jukka Leppänen, ProHeinävesi

Mauri Kuru, ProYlläs

2 ajatusta aiheesta “Avoin kirje oikeusministerille koskien kaivoslain valmisteluprosessin asianmukaisuutta”

 1. Enni Lappalainen

  Ei kaivostoimintaa Saimaalle, eikä muuallekaan Suomeen! Kaivostoiminta on luonnon tuhoamista, joka tulisi kieltää lailla!!!!

Vastaa

Shopping Cart
%d bloggaajaa tykkää tästä: