Saimaa ilman kaivoksia -ryhmän julkilausuma

Vaadimme, että uusi kaivoslaki takaa luonnonsuojelualueiden, Natura 2000 -alueiden, kulttuuriltaan arvokkaiden, luonnoltaan herkkien ja monimuotoisten alueiden, tärkeimpien vesistöjen ja niiden välittömässä läheisyydessä olevien alueiden, sekä alkuperäiskansojen elinkeinojen kannalta tärkeiden alueiden koskemattomuuden.

Tämä voidaan taata vain vahvistamalla niin sanotut ”no-go”- eli kaivostoiminnalta suljetut alueet, joilla ei sallita edes malminetsintää. Tieteelliseen tutkimukseen, jossa selvitetään maaperän geologista koostumusta, tulee olla erillinen lupa.

Kaivoslaki ei saa ohittaa muita lakeja. Vaadimme lakisääteistä velvoitetta alueen 360-arviointiin jo varausvaiheessa. Tämä menettely säästäisi kaikkien tahojen vaivaa ja resursseja sekä varmistaisi eri näkökulmien tasapuolisen tarkastelun. 

Nykyinen laki sallii kaivoksen perustamisen, vaikka se rampauttaisi alueen muut elinkeinot. Vaadimme kattavaa elinkeinostrategiaa ja kaivosten etuajo-oikeuden kieltämistä. Kaikkien elinkeinojen työllistämis- ja ympäristövaikutusten arviointi tulee asettaa samalle viivalle.

Kuntien päätäntävallan lisääminen, mahdollinen kaivosvero ja kaivosyhtiöiltä vaadittavat ympäristövakuudet ovat kannatettavia, mutta eivät itsessään takaa tärkeimpien vesistöjen suojelua. Saimaan voi pilata vain kerran.

Voit auttaa jakamalla tämän julkilausuman, liitymällä Saimaa ilman kaivoksia -Facebook ryhmään, seuraamalla meitä Twitterissä ja Instagrammissa.

1 ajatus aiheesta “Saimaa ilman kaivoksia -ryhmän julkilausuma”

  1. Paluuviite: Avoin kirje kansanedustajille – Kaivostoiminnalle on vihdoin asetettava tiukat rajat – Saimaa ilman kaivoksia

Vastaa

Shopping Cart