Avoin kirje kansanedustajille – Kaivostoiminnalle on vihdoin asetettava tiukat rajat

Hyvä kansanedustaja,

Olet tekemässä päätöstä siitä, mitä Suomesta ja sen luonnosta on jäljellä sitten, kun maailman kiihtyvä malminhimo on tyydytetty. Elämme käännekohtaa ihmiskunnan historiassa. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on vihdoinkin noussut päättäjien agendalle ympäri maailmaa. 

Materiaalit sähköautojen akkuihin, tuulivoimaloiden siipiin ja moniin muihin hiilineutraalin maailman tuotteisiin pitää kuitenkin kaivaa jostakin. Kaivannaisten kysynnän ennustetaan räjähtävän lähitulevaisuudessa. Esimerkiksi nikkelin kysynnän arvioidaan kolminkertaistuvan nykyisestä vuoteen 2030 mennessä. Akkumetallien kasvava kysyntä näkyy jo Suomessa: Tukes on viimeaikoina myöntänyt useita varauksia Saimaan alueella, muiden muassa Juvan, Puumalan, Sulkavan, Taipalsaaren, Lappeenrannan ja Kangasniemen kuntien alueille, mikä synnytti aktiivisen kansalaisliikkeen. 

Haluamme kiinnittää huomiota nykyisen kaivoslain epäkohtiin ja erityisesti varauskäytäntöön, joka asettaa kaivosteollisuuden etulyöntiasemaan muihin elinkeinoihin nähden. Matkailu ja ravintolatoiminta, maa- ja metsätalous sekä elintarviketuotanto joutuvat väistymään, kun alueelle kohdistuu hinkua kaivostoimintaan. Näiden elinkeinojen työllistämisvaikutus on kymmenen kertaa suurempi kuin kaivosteollisuuden! (Kaivosteollisuuden kokonaisvaikutus kansantalouden tulovirtoihin on 3 miljardia € vuodessa eli 1,3 % Suomen BKT:stä. Kaivosteollisuuden suora ja välillinen työllisyysvaikutus on noin 13 000 henkilötyövuotta. Matkailun osuus Suomen BKT:sta on 2,6 % ja ala työllistää yli 140 000 ihmistä.)

Varauspäätöksissä ei oteta millään tavoin huomioon niiden aiheuttamaa harmia ja taloudellista menetystä muille elinkeinonharjoittajille, joille esimerkiksi alueen puhdas imago on tärkeä. 

Kaivoslaissa ei ole kysymys vain kaivoksista vaan siitä, millaisessa maassa haluamme elää. Jos emme nyt vaadi muutoksia, voimme kahden vuosikymmenen päästä vain kauhistella, mitä Suomelle on tapahtunut, miksi olemme tuhonneet tärkeimmät vesistömme ja niiden ekosysteemit. Nyt tulee miettiä, minkälaisen perinnön haluamme jälkipolville jättää. Minä ymmärrän, että kaivoksia tarvitaan, mutta on aika vetää rajat sille, minne sallimme niitä avattavan.

Minä, Suomen kansalainen ja äänestäjä, vaadin tiukkaa kaivoslakia, joka takaa luonnonsuojelualueiden, kulttuuriltaan arvokkaiden, luonnoltaan herkkien ja monimuotoisten alueiden, tärkeimpien vesistöjen ja niiden välittömässä läheisyydessä olevien alueiden sekä alkuperäiskansojen elinkeinojen kannalta tärkeiden alueiden koskemattomuuden.

Tätä kaivoslakikeskustelua seuraavat kymmenet tuhannet muut äänestäjät. Me haluamme tietää, mitä mieltä sinä olet lakiuudistuksesta. Aiotko vetää rajat sille, mikä on tulevaisuudessa ok ja mikä ei? Vai annatko kaivosyhtiöiden edelleen hyväksikäyttää maatamme ja luontoamme rajatta?

Saimaa ilman kaivoksia -ryhmä

Miten sinä voit olla mukana? Jaa tämä artikkeli, lähetä tämä artikkeli tai oma viestisi viidelle kansanedustajalle, kerro viidelle ystävällesi kaivosasiasta (vaikka se ei olekaan kovin hauska aihe) ja pyydä heidät liittymään mukaan Saimaa ilman kaivoksia Facebook –ryhmään jossa nyt yli 23 000 jäsentä!

Vastaa

Shopping Cart