Puolueilla höttöinen näkemys kaivoslaista – Kaivoslaki Nyt! -kansalaisaloite eduskunnan käsittelyyn tiistaina 6.10.2020

Mediatiedote 5.10.2020

Kaivostoimintaa Saimaan alueella vastustava kansalaisliike Saimaa ilman kaivoksia kysyi kaikilta eduskuntapuolueilta kaivoslain ongelmista sekä mahdollisista ratkaisuista niihin. Kyselyyn vastasivat kaikki puolueet lukuun ottamatta perussuomalaisia ja RKP:ta.

Vastausten perusteella nykyisen kaivoslain ongelmista ja lakiin liittyvästä hallitusohjelman sisällöstä on parhaiten kartalla vasemmistoliitto. Puolueen vastauksissa oli eniten kaivoslain muutoksiin liittyvää konkretiaa, ja he painottivat, etteivät halua nähdä enää yhtään Talvivaaran kaltaista ympäristökatastrofia.

Kaivosmyönteisimpänä puolueena vastausten perusteella nousi esille keskusta. Se ei halua kieltää kaivoshankkeiden valmistelua luonnonsuojelualueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä, vaan rinnastaa malminetsinnän luonnontieteelliseen tutkimustoimintaan. Puolueen mukaan malminetsintäaikaa tulisi myös voida jatkaa nykyistä 15 vuotta pidemmälle.

Pääministeripuolue sosiaalidemokraatit tarjoili höttöisen vastauksen ilman konkretiaa. Puolueen mukaan Suomi voisi olla kaivostoiminnan esimerkkimaa, mutta se pitäytyy erittelemästä, mitä tämä käytännön tasolla tarkoittaisi.

Vihreät haluaa kaivosten ympäristötuhoille nollatoleranssin. Puolueen mukaan pelkkä lain muuttaminen ei riitä, ja viranomaisilla tulee olla riittävästi resursseja valvoa säännösten noudattamista. Puolue ei sallisi malminetsintää luonnonsuojelualueilla ja peräänkuuluttaa intressivertailua, joka osoittaisi kaivoksista saatavan hyödyn olevan huomattavasti suurempi kuin niistä aiheutuvat haitat. 

Kokoomus oli luonnon monimuotoisuuden suojelun sijaan kiinnostunut siitä, ettei ympäristötuhojen kustannuksia kuitattaisi veronmaksajien lompakoista. Kokoomus korosti kuntien ja maanomistajien roolia kaivoshankkeiden ja malminetsintälupien myöntämisessä. Puolueen mukaan olisi myös “oikeudenmukaista” tarkastella maanomistajien saamien malminetsintäkorvausten tasoa. 

Kristillisdemokraatit kertoi kannattavansa nykyistä kattavamman vakuusrahaston, kaivosveron tai rojaltimaksujen käyttöönottoa. Puolue antoi tyhjentävän listauksen eri lakien diaarinumeroista, mutta ei tunnu olevan tietoinen siitä, että nykyisessä lainvalmistelussa TEM on nimittänyt lakia uudistamaan työryhmän, joka on tunnettu sidonnaisuuksistaan kaivosteollisuuteen.

Liike Nyt haluaisi soveltaa kaivosluvissa sekä ympäristölakia että kaivoslakia. Puolueen mukaan kaivoshankkeille ei tule myöntää lupia luonnonsuojelualueilla tai niiden valuma-alueilla.

“Puolueiden vastaukset olivat enimmäkseen ympäripyöreitä, ja niissä lueteltiin korulauseita lisätutkimusten ja selvitysten merkityksestä”, sanoo Saimaa ilman kaivoksia -liikkeen johtaja Miisa Mink. 

“Kaivoslakia tehdään nyt, tänä syksynä. Olisimme toivoneet puolueilta tarkempia tietoja siitä, kuinka lain virheet tulee kaivoslakiuudistuksessa korjata.”

“Kuntien päätäntävallan lisääminen ja kaivosyhtiöiltä vaadittavat ympäristövakuudet ovat kannatettavia, mutta eivät itsessään takaa tärkeimpien vesistöjen suojelua. Saimaan voi pilata vain kerran”, Miisa Mink toteaa. 

Saimaa ilman kaivoksia -kollektiivi

https://www.facebook.com/groups/617198872226493

https://saimaailmankaivoksia.wordpress.com/

info.saimaailmankaivoksia@gmail.com

#saimaailmankaivoksia

Mikä ihmeen Saimaa ilman kaivoksia?

Olemme kaikin tavoin sitoutumaton ryhmä, joka haluaa suojella Saimaata kaivostoiminnalta. Jaamme tietoa varauspäätöksistä ja niihin liittyvistä kampanjoista, uutisia kaivostoiminnan haittavaikutuksista luontoon ja siitä, miten voit olla mukana suojelemassa Saimaata lyhytnäköiseltä kaivostoiminnalta.

Vastaa

Shopping Cart