Avoimia kysymyksiä kaivoslaista – Liike Nyt vastaa

Miten puolueenne varmistaa, että Suomessa vältytään jatkossa kaivosten aiheuttamilta ympäristötuhoilta?

Kaivostoimintaa harjoittavien yritysten tulee hallita ja vastata toiminnan ympäristövaikutuksista toiminnan koko elinkaaren ajan. Viranomaisten tulee lupakäsittelyjen yhteydessä pystyä varmistumaan tästä. Kaivosyrityksillä tulee olla erityisesti valmiudet jätevesien puhdistamiseen, pohjavesien suojelemiseen ja vastata tulvavesien tuomiin haasteisiin. Kaivosyhtiöiltä tulisi mielestämme periä luvan myöntämisen edellytyksenä vakuus, jolla voidaan kaivostoiminnan loputtua ja mahdollisen konkurssin tapahduttua kattaa siitä koituneiden ympäristöhaittojen jälkihoito.

Pitääkö kaivoshankkeiden valmistelu kieltää luonnonsuojelualueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä?

Kyllä, kaivoshankkeille ei tule myöntää lupia luonnonsuojelualueilla tai niiden valuma-alueilla.

Tuleeko kaivoslaki edelleen säilyttää niin kutsuttuna kattolakina, jolle esimerkiksi ympäristölainsäädäntö on alisteinen?

Kaivostoimintaan tulee mielestämme soveltaa yhtäläisesti kaivoslakia ja ympäristölainsäädäntöä.

Miten takaatte maanomistajien ja alkuperäisväestöjen oikeusturvan sekä elinkeinonharjoittajien etujen huomioimisen kaivoshankkeisiin liittyvässä päätöksenteossa, kuten malminetsinnän varausvaiheessa?

Maanomistajien oikeuksiin tarvitaan parannuksia. Maanomistajalla tulee yksiselitteisesti olla oikeus vaikuttaa malminetsintään ja kaivostoimintaan. Kaivosluvasta päätettäessä on selvitettävä, että paikallisyhteisöt, maanomistajat ja Suomi hyötyvät kaivoksesta enemmän kuin siitä koituu haittoja. Mineraalit kuuluvat meidän mielestä maanomistajille ja valtiolle, ja kummankin tulee saada niiden louhinnasta kelpo korvaus.

Mitä mieltä olette siitä, että kaivosteollisuuden edustajat ovat voimakkaasti edustettuina TEM:n kaivoslakityöryhmässä?

Mielestämme on perusteltua, että myös kaivosteollisuuden edustajia kuullaan osana lainvalmistelua. Uuden lain tarkoituksena ei pitäisi olla koko kaivosteollisuuden ajaminen alas. Uuden kaivoslain tavoitteena tulee olla reilujen pelisääntöjen tuominen kaivosteollisuuteen, tärkeimpinä ympäristön suojelun parantaminen ja maanomistajien ja yhteiskunnan hyötyminen Suomen mineraalirikkauksista. Liike Nyt ei hyväksy poliittista vehkeilyä. Erilaisten julkisen sektorin työryhmien toiminnan tulee olla läpinäkyvää ja niissä toimivien virkamiesten tulee toimia virkavastuulla. Emme yleisesti hyväksy poliittisia nimityksiä eikä henkilöitä, joilla on eturistiriitoja tulisi nimetä tällaisten ryhmien johtoon tai hallintoon.

Liike Nyt:in vastaukset meille toimitti puoluesihteeri Juha Klementti

1 ajatus aiheesta “Avoimia kysymyksiä kaivoslaista – Liike Nyt vastaa”

  1. Paluuviite: Puolueilla höttöinen näkemys kaivoslaista – Kaivoslaki Nyt! -kansalaisaloite eduskunnan käsittelyyn tiistaina 6.10.2020 – Saimaa ilman kaivoksia

Vastaa

Shopping Cart