Avoimia kysymyksiä kaivoslaista – Kokoomus vastaa

Miten puolueenne varmistaa, että Suomessa vältytään jatkossa kaivosten aiheuttamilta ympäristötuhoilta?

Kaivoslakia on syytä päivittää. Ympäristövahinkojen ja haittojen jälkihoidon ei tule kaatua yhteiskunnan niskaan. Suomessa on edelleen kaivoksia, joissa ei ole vakuuksia ollenkaan. Toinen ongelma muodostuu konkurssitilanteissa, jossa ympäristön jälkihoito on kaatunut veronmaksajien maksettavaksi. Näihin kohtiin on tartuttava. Suomalaisten on saatava lisäksi riittävä korvaus uusiutumattomien mineraaliemme hyödyntämisestä. Kokoomus onkin esittänyt vaihtoehtobudjetissaan kaivosveroa.

Toivomme hallitukselta johdonmukaisuutta kaivostoimintaa koskevan sääntelyn uudistamiseen. Kaivostoiminnassa on kyse mittavista ja pitkäaikaisista investoinneista. Esiintymän löytämisestä kestää yleensä noin 10-15 vuotta ennen kuin mahdollinen kaivos käynnistetään. On hyvä muistaa, että vuonna 2011 uudistetun kaivoslain nojalla ei ole aloitettu vielä yhtään kaivosta. Tästä syystä säätely ja maksut eivät saa poukkoilla parin vuoden välein.

Pitääkö kaivoshankkeiden valmistelu kieltää luonnonsuojelualueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä?

Kaivostoiminta ei lähtökohtaisesti ole nytkään mahdollista luonnonsuojelualueilla, eikä viranomaisilla ole mahdollisuutta myöntää siihen poikkeusta. Tosin malminetsinnässä on tarpeen ottaa näytteitä hyvinkin laajoilta alueilta. Harva koeporaus etenee kaivoshankkeeksi asti. Malminetsijän on huolehdittava alueen siistimisestä ja saatettava alue mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan.

Tuleeko kaivoslaki edelleen säilyttää niin kutsuttuna kattolakina, jolle esimerkiksi ympäristölainsäädäntö on alisteinen?

Emme näe muutokselle mitään perusteita. Sen sijaan luonnonsuojelulain suhde kaivostoimintaan on arvioitava osana käynnissä olevaa luonnonsuojelulainsäädännön uudistamishanketta.

Miten takaatte maanomistajien ja alkuperäisväestöjen oikeusturvan sekä elinkeinonharjoittajien etujen huomioimisen kaivoshankkeisiin liittyvässä päätöksenteossa, kuten malminetsinnän varausvaiheessa?

Kokoomuksen mielestä kuntalaisten ja kuntien vaikutusmahdollisuuksia on parannettava osana kaivoslain uudistusta. Kaikissa tapauksissa tulisi edellyttää oikeusvaikutteista yleis- tai asemakaavaa. Kaivoslain kaltainen varaus- ja lupajärjestelmä aiheuttaa nykyään maanomistajille pitkäaikaista epävarmuutta. Asetelman tasapainottamista on syytä selventää osana kaivoslain uudistamista. Malminetsintäluvan jatkoluvan lisäedellytykseksi voitaisiin jossain tapauksissa asettaa maanomistajan suostumus. Malminetsintään on oltava nyt joko maanomistajan tai kaivosviranomaisen lupa. Olisi oikeudenmukaista tarkastella maanomistajien saaman malminetsintäkorvauksen tasoa.

Mitä mieltä olette siitä, että kaivosteollisuuden edustajat ovat voimakkaasti edustettuina TEM:n kaivoslakityöryhmässä?

Työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa työryhmässä ovat edustettuna niin kaivosteollisuus kuin luonnonsuojelujärjestöt. Työryhmä on kuullut myös laajasti asiantuntijoita ja tutkijoita. Työryhmä on järjestänyt myös avoimia kuulemisia kaivoslain uudistukseen liittyen. Emme näe valmistelussa näin ollen epäselvyyttä.

Nämä vastaukset saimme Kokoomuksen eduskuntaryhmältä, Tuomas Kuoppalan lähettämänä.

1 ajatus aiheesta “Avoimia kysymyksiä kaivoslaista – Kokoomus vastaa”

  1. Paluuviite: Puolueilla höttöinen näkemys kaivoslaista – Kaivoslaki Nyt! -kansalaisaloite eduskunnan käsittelyyn tiistaina 6.10.2020 – Saimaa ilman kaivoksia

Vastaa

Shopping Cart