Hyvä kaivoslakia uudistavan työryhmän jäsen,

Suomalaisten huoli kaivoslain epäkohdista on suuri. Kun TUKES myönsi alkukesästä malminetsintävarauksia Saimaan alueelle (Juva/Koikkala ja Sulkava/Puumala) moni koki, että oli ylitetty terveen järjen raja. Vaikka kyse onkin “vain” varauksista, ne rikkovat monen oikeuskäsitystä. 

Perustin Facebook-ryhmän Saimaa ilman kaivoksia, ja jo muutamassa viikossa sen jäsenmäärä rikkoi kymmenen tuhannen rajan. Nyt jäseniä on lähes 22 000. 

Vaadimme, että uusi kaivoslaki takaa luonnonsuojelualueiden, Natura 2000 -alueiden, kulttuuriltaan arvokkaiden, luontoarvoiltaan herkkien ja monimuotoisten alueiden, tärkeimpien vesistöjen ja niiden välittömässä läheisyydessä olevien alueiden koskemattomuuden.

Tämä voidaan taata vain vahvistamalla niin sanotut ”no-go”- eli kaivostoiminnalta suljetut alueet, joilla ei sallita edes malminetsintää. Tieteelliseen tutkimukseen, jossa selvitetään maaperän geologista koostumusta, tulee olla erillinen lupa.

Kaivoslaki ei saa ohittaa muita lakeja, kuten tällä hetkellä, vaan eri viranomaisten tulee arvioida tilanne kokonaisvaltaisesti ennen kuin mitään lupia myönnetään. Vaadimme lakisääteistä velvoitetta alueen 360-arviointiin jo varausvaiheessa. Edellytämme lain turvaavan kaikkien kansalaisten perustuslailliset oikeudet: oikeuden hyvään elinympäristöön. Tämä menettely säästäisi kaikkien tahojen vaivaa ja resursseja sekä varmistaisi eri näkökulmien tasapuolisen tarkastelun. 

Olen liittänyt tähän valituksen jonka lähetimme Itä-Suomen hallinto-oikeudelle kesäkuussa. Valitus koski Juvan/Koikkalan malminetsintävarausta (VA2020:0015). Lakimiehemme teki perusteellisen selvityksen, josta käyvät ilmi nykyisen kaivoslain epäkohdat koskien erityisesti varausvaihetta. 

Varaus, josta valitimme, sijaitsee Saimaan rannalla, suojellun Natura 2000 -alueen välittömässä läheisyydessä. Miksi varauksia myönnetään alueille, joille ei myöhemmässä tarkastelussa voida kuitenkaan myöntää varsinaista malminetsintälupaa saati kaivoslupaa?

Nykyinen laki perustuu myös oletukseen, että varauksesta ei olisi maanomistajille tai elinkeinonharjoittajille mitään haittaa. Varaus kuitenkin leimaa alueen mahdolliseksi kaivosalueeksi, mikä aiheuttaa suurta haittaa esimerkiksi pysäyttämällä muiden elinkeinojen, kuten matkailun, investoinnit vuosiksi eteenpäin. 

Kaivostoiminta on sitä tukevan vahvan lain perusteella ylivertaisessa asemassa suhteessa muihin elinkeinoihin. Malminetsintävaraus maksaa vain 1250 euroa, mutta antaa etuoikeuden (useimmiten ulkomaiselle) kaivosteollisuudelle. 

Vaadimme, että maanomistajien oikeudet ja kaivoshankkeiden vaarantamat muut elinkeinot turvataan. 

Milloin on avoin kuulemistilaisuus?

Pyydämme teitä vahvistamaan, milloin on seuraava kaivoslakityöryhmän avoin kuulemistilaisuus. Siitä ei ole mitään mainintaa TEMin sivuilla. 

Pyydämme myös puheenvuoroja tilaisuuteen. Voimme toimittaa teille etukäteen lausunnot, jotka haluamme esittää. 

Haluamme myös varmistaa, että tilaisuutta on mahdollista seurata suorana lähetyksenä. Saimaa ilman kaivoksia -ryhmästä tilaisuuteen haluaa osallistua tuhansia kuulijoita. 

Oletamme TEMin varmistavan riittävän teknisen kapasiteetin, jotta tilaisuudesta tulee avoin kaikille kaivoslain uudistuksesta kiinnostuneille Suomen kansalaisille.

Ystävällisin terveisin,

Miisa Mink

Saimaa ilman kaivoksia -ryhmä

Lähetimme tämän viestin emaililla 19.8.2020 liitteineen Työ- ja elinkeinoministeriön kaivoslakia uudistamaan perustetun työryhmän jäsenille. Emailin saivat: Ylijohtaja Ilona Lundström (Twitter: @ilonalu), Kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen (Twitter: @Riikka_aa) , Hallitusneuvos Tuula Manelius ja Johtava asiantuntija Niklas Vartiainen (Twitter: @NiklasVartiaine )

1 ajatus aiheesta “Hyvä kaivoslakia uudistavan työryhmän jäsen,”

  1. Juhani rosnell

    Omistan mökin Hannukaisessa missä on käynnissä kaivoshanke. Mökistä on matkaa kaivoksen reunaan 350m. Yhtiö ei aio lunastaa kiinteistöä. Rakennus on minulle tarpeeton eli se on taloudellinen rasite. Se on ollut myynnissä 10 vuotta, mutta kaivosuhasta johtuen sitä ei saa myytyä.
    Suomessa pitäisi olla sivistyneesti 1km suoja alue, kuten se on myös naapurimaissa.
    Se on väärin että kansalaiset joutuvat hakemaan oikeuksiaan eri oikeusasteista ja näin rasittavat niitä. Jo nykyisen lain mukaan perusoikeuksien pitäisi taata lunastus, mutta ei ilman oikeudenkäyntiä.
    Uuteen lakiin tulee saada 1km suoja alue avolouhoksilla ja perustelut korvauksista.

Vastaa

Shopping Cart
%d bloggaajaa tykkää tästä: