Avoimia kysymyksiä kaivoslaista – Keskusta vastaa kysymyksiimme ensimmäisenä

Keskustan osalta vastaajana on kansanedustaja Markus Lohi.

Miten puolueenne varmistaa, että Suomessa vältytään jatkossa kaivosten aiheuttamilta ympäristötuhoilta?

Keskustan kaivospoliittisissa linjauksissa lähdetään siitä, että puhdas, monimuotoinen luonto ja viihtyisä elinympäristö ovat rikkauksia ja arvoja, joita tulee vaalia myös kaivostoimialalla. Kaivoksilla on aina vaikutusta luontoon, mutta vastuullisessa kaivostoiminnassa nämä vaikutukset minimoidaan ja pidetään hallinnassa. Ympäristövahinkovakuutusjärjestelmä tulee uudistaa ja siirtyä luonnonvararahastoon, jonka kautta katetaan paitsi ympäristön pilaantumisuhka- ja vahinkotilanteet myös mahdollisten konkurssitilanteiden jälkihoito. Myös ekologisen kompensaation järjestelmä tulisi mahdollistaa koskemaan kaikkea maankäyttöä riippumatta hankkeiden koosta tai YVA-velvollisuudesta.

Pitääkö kaivoshankkeiden valmistelu kieltää luonnonsuojelualueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä?

Malminetsintä on luonnontieteellistä tutkimustoimintaa, jossa selvitetään kallioperämme koostumusta. Sen kategorinen kieltäminen luonnonsuojelualueella tai niiden läheisyydessä ei ole järkevää tai viisasta. Malminetsintä ei tarkoita vielä kaivoksen valmistelua puhumattakaan siitä, että kaivokselle olisi edellytyksiä kyseisellä alueella. Malminetsintä on keveimmillään kivinäytteiden keräämistä käsin. Järeämpienkin malminetsintäkeinojen osalta mahdollinen luonnonsuojelualueelle meneminen on rajattu ja tuleekin lupaprosessissa rajata erittäin tiukaksi siten, ettei suojeltuja luontoarvoja vaaranneta. 

Tuleeko kaivoslaki edelleen säilyttää niin kutsuttuna kattolakina, jolle esimerkiksi ympäristölainsäädäntö on alisteinen?

Käsityksemme vallitsevasta tilanteesta on erilainen. Ympäristölainsäädäntö ei ole alisteinen kaivoslaille eikä tulekaan olla.

Miten takaatte maanomistajien ja alkuperäisväestöjen oikeusturvan sekä elinkeinonharjoittajien etujen huomioimisen kaivoshankkeisiin liittyvässä päätöksenteossa, kuten malminetsinnän varausvaiheessa?

Lainsäädännön tulee taata riittävät oikeudet maanomistajalle ja varmuus siitä, ettei malminetsintä aiheuta haittaa ja maanomistajien korvaukset ovat riittäviä. Malminetsintä ei saa aiheuttaa pysyviä muutoksia etsintäalueille. Keskustan linjauksen mukaan paikallisten ihmisten todelliset osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet on turvattava elinympäristöään koskevissa asioissa. Sidosryhmien osallistuminen ja kuuleminen on tehtävä mahdollisimman helpoksi kaivostoiminnan luvituksessa.

Mitä mieltä olette siitä, että kaivosteollisuuden edustajat ovat voimakkaasti edustettuina TEM:n kaivoslakityöryhmässä?

Käsittääkseni työryhmän kokoonpano on tasapainoinen ja oikeusvaltion keskeisiin periaatteisiin kuuluu eri intressitahojen kuuleminen ja osallistuminen. Työryhmä ei kuitenkaan päätä lainsäädännön sisällöstä, vaan tekee valmistelevaa työtä.

Keskusta puolueen kaivoslinjaus löytyy täältä.

2 ajatusta aiheesta “Avoimia kysymyksiä kaivoslaista – Keskusta vastaa kysymyksiimme ensimmäisenä”

  1. Mirva Huuskonen

    Kaivokset antavat tyhjiä lupauksia ympäristön suhteen. Eivät välitä ojenuksista. Tietävät hitaan ja löperön virkamiestoiminnan ja uhkailee oikeudenkäynneillä, johon pienellä kunnalla ei ole mahdollisuuksia lähteä taloudellisesti eikä resursseja. Pienet ympäristöjärjestöt, yksittäiset ihmiset näkevät rikokset mutta ovat voimattomia. Miten taataan riittävä ja voimakas viranomaistoiminta puuttumaan ympäristörikoksiin, niin että oikeasti olisi seuraukset miljardeja rahkoavalle kaivosyhtiölle?Alueelliset ELY-keskukset ovat olleet vitsi ja Ympäristötarkastajat heikkoja. Toiminta jatkuu serauksista huolimatta.

  2. Paluuviite: Puolueilla höttöinen näkemys kaivoslaista – Kaivoslaki Nyt! -kansalaisaloite eduskunnan käsittelyyn tiistaina 6.10.2020 – Saimaa ilman kaivoksia

Vastaa

Shopping Cart
%d bloggaajaa tykkää tästä: