Tiedotteet ja uutiset

Tiedotteet ja uutiset

Saimaan puhtaita vesiä uhkaa lyhytnäköinen kaivostoiminta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on antanut toukokuun 2020 jälkeen peräti kymmenen malminetsintävarausta ja kolme malminetsintälupaa Saimaan alueelle. Ennestään malminetsintää harjoitetaan Heinävedellä, jonne kaavaillaan grafiittikaivosta, ja Juvan pohjoispuolella, missä etsitään kultaa pohjavesialueella. Kaikki alueet ovat suojeluilla Natura-alueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä.

 • KUTSU: Kaivostoiminnalle RAJAT -mielenilmaus Eduskuntatalon portailla torstaina 11.11. kello 12–15

  Kaivoslain uudistus takkuaa. Suomalaiset ansaitsevat kaivoslain, joka takaa meille puhtaan veden, arvokkaimpien luontoalueiden koskemattomuuden sekä maanomistajien oikeuksien ja muiden elinkeinojen yhdenvertaisuuden lain edessä. Hallitus on toistaiseksi epäonnistunut toteuttamaan omaa ohjelmaansa. Edellytämme, että kaivoslakiuudistus noudattaa hallitusohjelmaa ja eduskunnan talousvaliokunnan esittämiä ponsia, jotka on poimittu Kaivoslaki NYT -kansalaisaloitteesta. Vaadimme erityisesti seuraavien kohtien sisällyttämistä kaivoslakiin: intressivertailu, joka turvaa eri…

 • Kaivosteollisuuden Kongo-kortti ei kestä päivänvaloa

  Kaivosteollisuuden Kongo kortti alkaa jo kyllästyttää. Jos kaivosteollisuus haluaisi tosissaan pelastaa Kongon lapset, minkä toki soisin olevan kaikkien kehittyneiden maiden tavoite (mutta ei sitä ole), olisi jo ajat sitten lopetettu vastuuttomasti lapsityövoimalla tuotetun koboltin ostaminen. Suomessa sijaitsee maailman suurin koboltin jalostamo ja Suomi on maailman toiseksi suurin koboltin jalostaja. Jalostamme Kokkolassa sijaitsevassa Freeport Cobaltissa n…

 • Saimaa ilman kaivoksia ry arvostelee kaivoslain uudistuksen luonnosta — Ei ole hallitusohjelman mukainen

  Kaivoslaki on todellisen remontin tarpeessa. Lakia uudistavan työryhmän olisi voinut odottaa perehtyvän lain taustalla oleviin valuvikoihin, jotka ovat peräisin jopa tsaarin ajalta. Nyt olisi ollut aika uudistaa lain perusteet ja varmistaa, että se kunnioittaa suomalaisten perusoikeuksia ja Suomen perustuslakia. Mutta työryhmä on tyytynyt pilkunviilailuun, vaikka sillä olisi ollut mahdollisuus todelliseen reformiin. Lainsäädännön tavoitteena tulee olla…

 • Kaivosvero on hyvä alku, nyt rinnalle tarvitaan tiukka kaivoslaki

  Hallitus päätti tällä viikolla budjettiriihessään ottaa käyttöön kauan puheissa olleen kaivosveron. Suomessa operoivat, pääosin ulkomaisessa omistuksessa olevat kaivosyhtiöt eivät ole tähän saakka joutuneet maksamaan erillistä korvausta kallioperästä louhituista mineraaleista. Tämä sotii tavallisen suomalaisen oikeustajua vastaan, sillä kaivosten jälkeensä jättämät ympäristövahingot ovat useimmiten jääneet veronmaksajien hoidettaviksi. Eihän Norjakaan anna öljyään ilmaiseksi! Vielä ei ole päätetty, millaiseen…

 • Luonnonsuojelulain uudistusluonnos – Saimaa ilman kaivoksia ry jätti lausunnon

  Saimaa ilman kaivoksia ry arvioi, että luonnonsuojelulain uudistusluonnos ei riittävästi takaa luontokadon pysäyttämistä. Biodiversiteetin, ekosysteemien ja luonnonmonimuotoisuuden menettäminen on suurin uhka ihmiskunnalle. Nyt olisi aika asettaa tiukemmat rajat ja taata Suomen kansalaisten ympäristöperusoikeudet. Yhdymme lain perusteluissa esitettyyn näkemykseen siitä, että luonnonsuojelu ja ilmastopolitiikan toimet voivat olla ristiriidassa keskenään – valitettavasti. Tästä ikävin esimerkki on liikenteen…

 • Kaivoslakia uudistava työryhmä hukkasi vuoden – lakiehdotuksen muutokset kosmeettisia

  Kaivoslakia uudistava työryhmä hukkasi vuoden – lakiehdotuksen muutokset kosmeettisia

  Viime syksynä kaivoslain uudistukselle pyydettiin lisää aikaa. Elinkeinoministeri Mika Lintilä mainitsi syyksi sen, että eduskunta edellytti niin sanotun intressivertailun ottamista mukaan kaivoslakiin. Sillä tarkoitetaan vertailua, jossa kaivoksen haittoja ja hyötyjä punnitaan laajasti alueen muiden elinkeinojen ja luontoarvojen näkökulmasta. Pian lausuntokierrokselle lähtevässä lakiesityksessä intressivertailua ei kuitenkaan mainita. Eikä kaivosvero ole mahtunut mukaan. Keskiviikkona 18.8. julkistettu lakiluonnos…

 • Tiesithän, että tämä ei ole sama aloite kuin Kaivoslaki NYT

  Tiesithän, että tämä ei ole sama aloite kuin Kaivoslaki NYT

  Muistatko, että olisit jo kertaalleen kannattanut kaivoslain uudistamista ajavaa kansalaisaloitetta? Niin varmasti teitkin, sillä Kaivoslaki NYT -kansalaisaloite keräsi vuonna 2019 yli 58 000 kannatusilmoitusta ja päätyi eduskunnan käsiteltäväksi. Aloite pyrki uudistamaan koko kaivoslain. Se oli jopa liian hyvä – pikkutarkka ja yksityiskohtainen – eikä sitä sellaisenaan hyväksytty. Kun eduskunta äänestää lakiehdotuksista, yksikin kiistanalainen kohta voi romuttaa…

 • Vastine Tukesin kaivosasioista vastaavalle ylitarkastajalle, Ilkka Keskitalolle koskien hänen kommenttejaan Iltalehden jutussa 30.7.2021

  Hyvä Ilkka Keskitalo, Kommenttisi Iltalehden haastattelussa 30.7.2021 kertovat Tukesin ylimielisestä suhtautumisesta maanomistajia, Suomen kansalaisten perusoikeuksia, elinkeinonharjoittajia ja luontoa kohtaan. Sen lisäksi vastauksesi sisälsivät suorastaan törkeitä asiavirheitä. Haluaako Tukes johtaa lukijoita tahallaan harhaan? Tiesitkö, että virkamies ei saa valehdella? Katsotaanpa esittämiäsi väittämiä faktojen valossa: “Varaukset ovat suurikokoisia, sillä alueesta ei ole usein paljoa tietoa etukäteen.” Tämä…

 • Malminhimo Saimaalla kasvaa: Tukes myönsi nyt etsintälupia

  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on keskiviikkona 21.7.2021 myöntänyt kolme malminetsintälupaa FinnAust Mining Oy:lle. Luvat ovat jatkolupia aikaisemmin annettuihin malminetsintälupiin ja sijoittuvat Saimaan alueelle.  Ensimmäinen nyt luvan saaneista alueista on Makkola, joka sijaitsee Enonkosken ja Savonlinnan kuntien alueella, suojellun Natura 2000 -alueen välittömässä läheisyydessä. Enonkoski vastusti luvan myöntämistä jättäen asiasta eriävän lausunnon.  “Enonkosken kunta on tunnettu…

 • Allekirjoita Kaivostoiminnalle RAJAT -lakialoite

  Joko olet allekirjoittanut Kaivostoiminnalle RAJAT -kansalaisaloitteen kannatusilmoituksen? Lakialoitteen tavoitteena on määritellä kaivostoiminnalta ja malminetsinnältä kielletyt alueet Suomessa. Tällaisia alueita tulisi olla muun muassa Saimaa ja muut tärkeimmät vesistöt, luonnonsuojelualueet ja pohjavesialueet. Pääset tutustumaan lakialoitteeseen ja sen perusteluihin tästä. Tästä artikkelista selviää mikä nykyisessä kaivoslaissa on vialla ja miksi emme luota siihen että kaivoslain uudistus tulee…

Shopping Cart