Vastine Tukesin kaivosasioista vastaavalle ylitarkastajalle, Ilkka Keskitalolle koskien hänen kommenttejaan Iltalehden jutussa 30.7.2021

Hyvä Ilkka Keskitalo,

Kommenttisi Iltalehden haastattelussa 30.7.2021 kertovat Tukesin ylimielisestä suhtautumisesta maanomistajia, Suomen kansalaisten perusoikeuksia, elinkeinonharjoittajia ja luontoa kohtaan. Sen lisäksi vastauksesi sisälsivät suorastaan törkeitä asiavirheitä. Haluaako Tukes johtaa lukijoita tahallaan harhaan? Tiesitkö, että virkamies ei saa valehdella?

Katsotaanpa esittämiäsi väittämiä faktojen valossa:

“Varaukset ovat suurikokoisia, sillä alueesta ei ole usein paljoa tietoa etukäteen.”

Tämä väite ei pidä paikkaansa. Geologian tutkimuskeskuksella on Suomen maa- ja kallioperän sisältämistä mineraaleista hyvin tarkkaa tietoa, jota se mielellään kaupittelee saadakseen houkuteltua Suomeen ulkomaisia kaivosyhtiöitä. Dataa on kerätty vuosikymmenien ajan. Tässä on linkki GTK:n Mineral Deposits and Exploration karttapalveluun jossa aiheeseen voi tutustua tarkemmin.

“Tukes tarkistaa hakemukset ja niihin tehdyt rajaukset. 

Kerrot, että ympäristöviranomaisille, kunnan päättäjille ja muille viranomaisille lähetetään lausuntopyyntö. 

– Ympäristöviranomainen tutkii alueen luontoarvot ja vertaa sitä omiin tai hakemuksen lähettäneiden tutkijoiden näkemyksiin siitä, että onko aluetta syytä suojella malminetsinnästä koituvilta vaikutuksilta. Lausunnot käsitellään Tukesilla ja päätös tehdään erillisen ratkaisijan avulla.”

Lausuntoprosessilla ei näytä olevan mitään vaikutusta Tukesin päätöksiin vaan se on virkamiesten ylläpitämää teatteria. Esimerkiksi Enonkosken ja Savonlinnan alueille myönnetyssä malminetsintäluvassa Makkolaan mainitaan seuraavaa: “Lähtökohtaisesti kaikissa muistutuksissa ja mielipiteissä esitetään, että malminetsintälupaa ei tulisi myöntää.” 

Tukes on pyytänyt lausuntoa Enonkosken ja Savonlinnan kunnilta, Etelä-Savon ELY-keskukselta, Metsähallitukselta sekä Savonlinnan maakuntamuseolta. Kielteisistä mielipiteistä ja muistutuksista huolimatta Tukes on antanut alueelle malminetsintäluvan, jonka tarkoituksena on selvittää, löytyykö alueelta taloudellisesti hyödynnettäviä kaivosmineraaleja. Suomeksi sanottuna asia koskee selvitystä siitä, kannattaako alueelle avata kaivosta. Paikallisella vastustuksella ei ole Tukesin kannalta mitään merkitystä. Olisi siis avoimempaa ja rehellisempää mainita se haastattelussa sen sijaan, että kerrotaan lausuntoprosessista, jolla ei todellisuudessa ole mitään vaikutusta hankkeen etenemiselle.

“Kyseessä on hieman samankaltainen prosessi kuin kaivon poraaminen tai maalämmön kairaaminen.”

Ilkka Keskitalo, haluat luoda virheellistä kuvaa kairaamisesta. Maa-ainesta tulee syvästä kairausreijästä pintaan valtavasti: maalämmön tapauksessa se on jopa 300 metriä, malminetsinnän tapauksessa kairausreikä voi olla syvempikin. Osinkonmäessä Rantasalmella tehdyt malminetsintäkairaukset 70- ja 80-luvuilla aiheuttivat yhteensä 11 kilometrin pituiset kairareiät. Kairareikiä on Osinkonmäessä on tehty sen jälkeen paljon lisää. Myös pohjavesi voi vaarantua kairauksista ja myöhemmin ruostuessaan kairaputket pulputtavat pohjavettä maastoon aiheuttaen maaperän soistumisen. Näin on käynyt Osikonmäessä.

Kairanreijistä nousevaa maa-ainesta kutsutaan soijaksi. Kairatessa syntynyt soija-aines jää putken ympärille, ja se voi olla myrkyllistä. Lisäksi ei voida varmuudella tietää, mitä maan sisältä löytyy. Esimerkiksi Talvivaarassa löytyi henkilöstön työturvallisuuden vaarantanutta uraania, mutta tästä haluttiin julkisuudessa mahdollisimman pitkään vaieta.

“Etsinnän alettua luvan haltija on velvollinen korvaamaan kaikki etsinnästä koituvat vahingot. Kaikki on Keskitalon mukaan korvattava.”

Käytäntö ei ota huomioon kiinteistön arvon alentumista tai esimerkiksi suunniteltujen investointien viivästymistä. Moni maanomistaja ja elinkeinonharjoittaja miettii kahteen kertaan, kannattaako mahdolliselle kaivosalueelle perustaa esimerkiksi luontomatkailuyritys. Menetetystä tulosta ei makseta korvausta.

“Tukesilta toppuutellaan sähköautoilun vaikutusta Suomen tämänhetkisiin malminetsintävarauksiin tai -lupiin. – Meillä ei ole huomattu merkittävää piikkiä varausten tai etsintöjen määrissä.”

Väite ei pidä paikkaansa. Tukesin myöntämien varausten määrä on kaksinkertaistunut vuoden 2020 toukokuusta vuoteen 2021. Esimerkiksi Saimaan alueella oli huhtikuussa 2020 kaksi malminetsintälupaa. Kesällä 2021 malminetsintälupia on nyt viisi ja malminetsintävarauksia kymmenen. 

“Onkin mahdotonta sanoa varmuudella, onko kaivosta tulossa Saimaan rannoille – nyt tai 20 vuoden päästä.”

Ilkka Keskitalo, tunnut olevan sitä mieltä, että metallimineraalikaivos sopisi Saimaan rannalle. Alueen elinvoimaisuus ja talous on kuitenkin rakennettu muiden arvojen varaan. Tällaisia ovat puhdas luonto, luonnon monimuotoisuus ja puhdas vesi sekä näihin arvoihin liittyvät elinkeinot kuten matkailu. Etelä-Savon maakuntastrategiassa ei mainita sanallakaan kaivoksia vaan sen kärjet ovat metsä, ruoka ja vesi.

Puhtaan Saimaan brandiä tulee rakentaa pitkällä tähtäimellä, ja 20 vuoden aikajana kuulostaa kovin lyhyeltä. Kaivokset eivät sovi Saimaan rannalle kahdenkaan kymmenen vuoden päästä, miksi ihmisiä ja luontoa siis kiusataan malminetsinnällä? 

Saimaan voi pilata vain kerran.

Onko tarkoituksesi johdattaa lukijoita tahallaan harhaan?

Miisa Mink

Saimaa ilman kaivoksia -kansanliikkeen perustaja ja ry:n puheenjohtaja

2 ajatusta aiheesta “Vastine Tukesin kaivosasioista vastaavalle ylitarkastajalle, Ilkka Keskitalolle koskien hänen kommenttejaan Iltalehden jutussa 30.7.2021”

 1. Anneli Ojanperä

  Ilkka Keskitalolla on kaikki tiedot maaperästämme, mutta Ilkka Keskitalo ja hänen virkatoverinsa systemaattisesti
  salaavat päätöksissään uraanin. Varauksella jo porataan maanomistajan luvalla. Metsähallitus omistaa valtaosan Lapista ja suuret järvet pantiin metsähallituksen hallintaan 1995. Ennen sitä ei kaivostoimintaa saanut harjoittaa
  muut kuin suomalaiset kaivosyhtiöt. Suomi liityi EU:hun 1995 ja ovet aukenivat ulkomaisille kaivosyhtiöille.
  Sitra suunnitteli strategian vuonna 1994 ja EU palkitsi teoksen . Uusi teolline suomi 1994, Martin Ollus ja kumppanit…
  Sen mukaan Suomi olisi vain Euroopan jätemaa ja tänne tuotaisiin kaikki saastuttava teollisuus, niin jätteenpoltto ja
  muut saatuttavat teollisuudet, kuten kaivosteollisuus ja uraanikaivokset, ei ole pahempia saastuttajia kuin
  ne ja akkukemikaalit.. Katso SITRA Japo , tässä on otettu otteita kirjasta. Suomessa ei voitasi enää tuottaa ruokaa maan saastumisen takia, meillä olisi mahtava kauppalaivasto, joka toisi Suomeen jätteitä haudattavaksi ja ruokaa.
  Suomi nähdään vain Euroopan hyväksi toimivana maana, ettei muu Eurooppa saatuisi. Lounatuuli on yleisin
  tuuli suomessa ja se veisi saasteet pois siis Venäjän suuntaan.. Tämä on se visio , mitä nyt eletään todellisuutena.
  Me maksamme EU:lle 3100 000 miljoonaa ja saamme takaisin 1600 000 ja EU:n arktinen strategia on Suomen osalta
  kaivosteoliisuutta ja siihen Suomi siis saa rahaa EU:lta. Tämän strategian mukaan on jaettu myös koronarahat. Siis ulkomaiset yhtiöt saavat senkin rahan ja tämä eduskunnan ja virkamiesten mafia saa välistä tietenkin, kun ajavat omia ja muun mafian etuja.
  Se on likainen maanpetos.

 2. anneli Ojanperä

  Virkamiehet tukesissa pettävät jättämällä kertomatta uraanista kokonaan, vaikka olisivat tunnettuja uraanialueita.
  Hallinto-oikeus ei myöskään piittaa asiasta, virkamiehet saavat pettää ihan rauhassa.

Vastaa

Shopping Cart
%d bloggaajaa tykkää tästä: