Malminhimo Saimaalla kasvaa: Tukes myönsi nyt etsintälupia

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on keskiviikkona 21.7.2021 myöntänyt kolme malminetsintälupaa FinnAust Mining Oy:lle. Luvat ovat jatkolupia aikaisemmin annettuihin malminetsintälupiin ja sijoittuvat Saimaan alueelle. 


Ensimmäinen nyt luvan saaneista alueista on Makkola, joka sijaitsee Enonkosken ja Savonlinnan kuntien alueella, suojellun Natura 2000 -alueen välittömässä läheisyydessä. Enonkoski vastusti luvan myöntämistä jättäen asiasta eriävän lausunnon.  “Enonkosken kunta on tunnettu puhtaasta järviluonnostaan, joka on yksi elinvoimaisuuteen ja kasvuun vaikuttava tekijä. Kunta korostaa, että alueella sijaitseva Koloveden kansallispuiston alue ja muut luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät alueet ovat matkailuun vaikuttavia vetovoimatekijöitä.”


Tukes on antanut malminetsintäluvan vastustavista lausunnoista huolimatta ja mainitsee sivuillaan seuraavasti: “Lähtökohtaisesti kaikissa muistutuksissa ja mielipiteissä esitetään, että malminetsintälupaa ei tulisi myöntää. Perusteluna tälle on mahdollisen malminetsintälupahakemusta seuraavan kaivostoiminnan aiheuttamat haitat luonnolle ja matkailu-/virkistysalueen imagolle.”


Enonkoski C -malminetsintäalue rajoittuu suoraan Natura 2000 -alueisiin Haukivedellä ja Enonvedellä, Savonlinnan pohjoispuolella. Kolmas malminetsintäalue Hammaslahti sijaitsee Joensuussa, vain 2 kilometriä Saimaan rannasta. Alueen vedet laskevat Saimaaseen. 


Saimaa ilman kaivoksia -yhdistys on tyrmistynyt tästä jatkuvasta ja määrätietoisesta malminhimosta, joka kohdistuu luontoarvoiltaan rikkaaseen, huolellisesti suojeltuun alueeseen. 


“On selvää, että liikenteen sähköistäminen on johtamassa kaivannaisten kysynnän räjähdysmäiseen kasvuun. Ilman pikaisia muutoksia lainsäädäntöön Suomen tärkeimmät luontoalueet pilataan pysyvästi. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ei selvästikään ole nykyisen hallituksen agendalla”, sanoo Saimaa ilman kaivoksia ry:n perustaja ja puheenjohtaja Miisa Mink.

Saimaan alueelle on viimeisen vuoden aikana annettu peräti kymmenen malminetsintävarausta, ja malminetsintälupia alueella on nyt viisi. Kaivostoiminnan toteutuminen vaarantaisi luonnon lisäksi sekä alueen maatalouden että matkailuelinkeinon. 

Huoli alueen tulevaisuudesta on saanut aikaan kansanliikkeen. Facebook-ryhmä on vuoden aikana saanut 26 000 kannattajaa, ja yhdistys on pannut vireille Kaivostoiminnalle RAJAT -kansalaisaloitteen. Sen tavoitteena on kiristää lainsäädäntöä niin, että tärkeimmät vesistöt, kuten Saimaa, sekä muut luontoherkät alueet, kuten kansallispuistot ja Natura 2000 -alueet, rajataan kaivostoiminnan ulkopuolelle.

Vastaa

Shopping Cart