Tiesithän, että tämä ei ole sama aloite kuin Kaivoslaki NYT

Muistatko, että olisit jo kertaalleen kannattanut kaivoslain uudistamista ajavaa kansalaisaloitetta? Niin varmasti teitkin, sillä Kaivoslaki NYT -kansalaisaloite keräsi vuonna 2019 yli 58 000 kannatusilmoitusta ja päätyi eduskunnan käsiteltäväksi.

Aloite pyrki uudistamaan koko kaivoslain. Se oli jopa liian hyvä – pikkutarkka ja yksityiskohtainen – eikä sitä sellaisenaan hyväksytty. Kun eduskunta äänestää lakiehdotuksista, yksikin kiistanalainen kohta voi romuttaa koko aloitteen.

Romukoppaan Kaivoslaki NYT ei kuitenkaan joutunut. Talousvaliokunta otti siitä viisi pontta, jotka se edellyttää otettavaksi mukaan, kun kaivoslakia uudistetaan. Eduskunta äänesti näiden ponsien puolesta eli se olettaa hallituksen ottavan kohdat lakiuudistuksessa huomioon.

Nyt kaivoslain uudistus kuitenkin takkuaa, ja me teimme toisen lakiehdotuksen: Kaivostoiminnalle RAJAT. Tällä kertaa ehdotamme muutosta etenkin luonnonsuojelulakiin, josta tehdään tarvittavat kirjaukset muihin lakeihin, myös kaivoslakiin.

Emme pyydä kuuta taivaalta emmekä ole kieltämässä kaivostoimintaa, haluamme vain asettaa sille järkevät rajat.

Lähtökohta on suojella edes kaikkein tärkeimmät alueet, ennen kuin on myöhäistä. Ehdotamme Suomeen perustettavaksi niin sanottuja no-go-alueita, joilla kaivostoimintaa tai edes malminetsintää ei saisi harjoittaa. Tällaisia olisivat muun muassa tärkeimmät vesistöt, luonnonsuojelualueet, kansallispuistot, Natura 2000 -alueet, pohjavesialueet sekä saamelaisten kotiseutualue.

Halusimme tehdä lakialoitteen hyväksymisen eduskunnalle mahdollisimman helpoksi. Siksi olemme sisällyttäneet aloitteeseen vain jo valmiiksi määriteltyjä alueita. Monta tärkeää aluetta jouduimme jättämään pois jotta ehdotuksemme pysyi yksinkertaisena.

Tule mukaan asettamaan Kaivostoiminnalle RAJAT: allekirjoita kannatusilmoitus kansalaisaloite.fi-sivustolla tästä linkistä. Digitaalinen allekirjoittaminen vaatii vahvaa tunnistautumista. Voit myös printata paperiversion. Lähetysohjeet löydät samalta sivulta.

Vastaa

Shopping Cart