Sadat ruohonjuuritason organisaatiot ja asiantuntijat sanovat ei Euroopan raaka-ainepolitiikalle

EU:n kriittisten raaka-aineiden asetus (CRMA) kerää voimistuvaa vastustusta eri puolilla maailmaa. Tällä viikolla yli 130 organisaatiota ja yli 100 asiantuntijaa ja tutkijaa 30 maasta lähetti avoimen kirjeen Euroopan komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille. Kirjeessä vaaditaan asetuksen peruuttamista. Saimaa ilman kaivoksia ry on yksi allekirjoittajista.

Allekirjoittajat hylkäävät ehdotetun asetuksen, koska siinä ei oteta huomioon ympäristö- ja ihmisoikeuksia eikä puututa Euroopan vanhentuneisiin kaivosmääräyksiin. Asetuksessa ei myöskään puututa siihen, että kaivannaisten kysynnän sijasta niiden kulutusta tulisi kiireesti kyetä vähentämään. Jos asetus hyväksytään, se nopeuttaa lupamenettelyjä, vesittää ympäristölainsäädäntöä ja antaa sosiaalisesti ja ympäristön kannalta holtittomille kaivosyhtiöille pohjan kerätä miljardien eurojen voitot uusiutumattomista raaka-aineista.

Avoin kirje on välitön reaktio tällä viikolla annettuun ilmoitukseen Euroopan parlamentin ja Eurooppa-neuvoston välisestä poliittisesta sopimuksesta, jolla ne haluavat edistää kriittisiä raaka-aineita koskevaa asetusta. Kirjeessä muistutetaan meneillään olevasta poliittisesta kriisistä Portugalissa ja sen yhteydestä kahteen litiumkaivoshankkeeseen. Kirjeessä varoitetaan myös siitä, että asetus laajentaa kaivosalan lobbaajien vaikutusvaltaa ja aiheuttaa entistä enemmän korruptiota sääntelyn vähenemisen vuoksi.

Tilanne paljastaa, kuinka EU:n päättäjät eivät ole pystyneet näkemään ”Brysselin kuplaa” pidemmälle eivätkä kykene ottamaan huomioon uuden kaivosbuumin mahdollisia katastrofaalisia vaikutuksia.

Allekirjoittajat tuomitsevat asetuksessa ehdotetun kaivosten nk. sosiaaliseen hyväksyntään perustuvan toiminnan, jonka tarkoituksena on muuttaa kaivoshankkeiden yleinen vastustus passiivisesti suvaitsevaiseksi tai aktiiviseksi tueksi. Kirjeessä tuodaan esille myös 25 EU:n rahoittamaa hanketta, joiden kokonaiskustannukset ovat 181 miljoonaa euroa, ja tuotoksia, joilla pyritään saamaan kaivannaishankkeille yleisön hyväksyntää. Nämä hankkeet veronmaksajat rahoittavat.

Ehdotettu asetus loukkaisi useita kansalaisoikeuksia, mm. Århusin yleissopimuksessa vahvistettuja kansalaisten oikeuksia osallistua ympäristöä koskevaan päätöksentekoon.

Avoin englanninkielinen kirje allekirjoituksineen on luettavissa alla.

Vastaa

Shopping Cart