TEM kaivoslaki työryhmään vaikuttaminen

Marinin hallituksen strateginen tavoite on hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi. Hallituksen ohjelman mukaan kaivoslaki uudistetaan. Lähtökohtana on ympäristönsuojelun parantaminen, kaivosten toimintaedellytysten varmistaminen sekä paikallisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen. Hallituksen asettama kaivoslakityöryhmä on Työ- ja elinkeinoministeriön alainen.

Viimeinen työryhmän kuulemistilaisuus ennen lakiehdotuksen lähettämistä lausuntokierrokselle on elokuussa. (Selvitämme parhaillaan tarkkaa päivämäärää.)

Heinäkuu onkin sopivaa aikaa seurailla mitä toimikunnan jäsenet ja muut alan vaikuttajat twiittailevat ja vastata heidän twitteihin. Alla on myös muutama valmis twiitti lähetettäväksi. Täggää sopivat henkilöt ja käytä #saimaailmankaivoksia hashtagia. Ja seuraathan jo Saimaa Ilman Kaivoksia Twitter tiliä, tästä löydät sen helposti. Sieltä löydät paljon tietoa helposti Twitterissä jaettavaksi.

Alla kaikki työryhmässä mukana olevat ja lista ministereistä, joita kaivosuudistuksen kunniallinen läpivienti tulisi kiinnostaa. Voit lähestyä heitä emaililla tai laittaa heille twitter viestin. Huomioithan, että osa jäsenistä on siellä samalla asialla kuin me, hekin haluavat uudistaa kaivoslakia radikaalisti. Antakaamme siis tukemme heille julkisesti Twitterissä.

TEM kaivoslaki työryhmän jäsenet:

TEM jäsenet:

Ylijohtaja Ilona Lundström, Työ- ja elinkeinoministeriö Twitter: @ilonalu Email: ilona.lundstrom@tem.fi  

kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen Twitter: @Riikka_aa Email: riikka.aaltonen@tem.fi  

hallitusneuvos Tuula Manelius Email: tuula.manelius@tem.fi  

johtava asiantuntija Niklas Vartiainen Twitter: @NiklasVartiaine Email: niklas.vartiainen@tem.fi  

Asiantuntijat:

Budjettineuvos Taina Ecksten, Valtiovarainministeriö 

taina.ecsten@vm.fi 

Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, Ympäristöministeriö Twitter: @RiittaRonn

riitta.ronn@ym.fi 

Lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen, Maa- ja mestätalousministeriö

pekka.kemppainen@mmm.fi

Maakuntien edustus Maakuntajohtaja Mika Riipi Twitter: @mikariipi

Ely-keskusten edustus johtaja Sari Myllyoja, luonnonvarat ja vastuu Twitter: @SariMyllyoja

Aluehallintavirasto ympäristöluvat vastuualue johtaja Erkki Kantola Twitter: @AVItwittaa

Suomen kuntaliitto lakimies Marko Nurmikolu Twitter: @marko_nurmikolu

TUKES johtaja Kirsi Levä Twitter: @kirsi200

Geologian Tutkimuskeskus Pekka Tuomela Twitter: @GTK_FI

Kaivosteollisuus ry Teija Kankaanpää, Yara Suomi Oy Twitter: @TeijaKankaanp1

Suomen Luonnonsuojeluliitto Jouni Nissinen Twitter: @JouniNissinen

MTK lakimies Leena Kristeri 

Saamelaiskäräjät Tiina Sanila-Aikio Twitter: @TiinaSaAi

Paliskuntain yhdistys Marja Anttonen 

SAK Lauri Muranen Twitter: @laurimuranen

Teknologiateollisuus ry Pekka Suomela Twitter: @PekkaSuomela

Sami Hämäläinen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry sami.hamalainen@mara.fi

Ministerit:

Elinkeinoministeri Mika Lintilä TwitterÖ @MikaLintila

Kuntaministeri Sirpa Paatero Twitter: @sirpa_paatero

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä Twitter: @JariLeppä

Ympäristöministeri Krista Mikkonen Twitter: @MikkonenKrista

Viestejä:

Miksi kaivos saa ympäristöluvan näin helposti? ”Katsomme lupahakemuksista, että niissä esitetyt luvut on perusteltu järkevästi, mutta ei meillä ole resursseja tehdä selvityksiä niiden paikkansapitävyydestä”, Pohjois-Suomen @AVItwiittaa ympäristölupajohtaja Erkki Kantola kertoo.

Malminvarauslupia ja kaivoslupia myönnetään luonnonsuojelualueiden, Natura-alueiden sekä tärkeimpien vesistöjemme läheisyyteen. Kuinka huolehditte kaivoslakityöryhmässä kattavan ympäristöselvityksen toteutumisesta lupakäsittelyssä?

Kaivoksen ympäristöluvista vastaava @AVItwiittaa on nykyisellään kaivosyhtiön toimittamien tietojen varassa, eikä tee selvitystä niiden paikkaansäpitävyydestä. Onko tämä kaivoslakityöryhmän mielestä luontoamme riittävästi suojaava menettely?

Monikansalliset kaivosyhtiöt pääsevät nykyisen varauskäytännön ansiosta ryöstämään mineraalivaramme jokamiehenoikeudella ja jättämään ympäristötuhot veronmaksajien kuitattavaksi. Kuinka aiotte kaivoslakityöryhmässä parantaa varausmenettelyä?

Suomi tunnetaan kaivosmaailman Kongona. Nykyinen lupamenettely sallii ulkomaisten kaivosyhtiöiden perustaa kaivoksia jopa luonnonsuojelualueiden, tärkeimpien vesistöjen ja Natura-alueiden läheisyyteen. Miten tämä korjataan uudessa kaivoslaissa?

Maanomistajilla on erittäin heikot mahdollisuudet valittaa malminvarauksista ja kaivosluvista omilla maillaan. Saavatko monikansalliset kaivosyhtiöt jatkossakin polkea jokamiehenoikeudella suomalaisten maanomistajien oikeuksia?

.@AVItwiittaa ei kaivosten ympäristölupia jakaessaan käy paikan päällä tai kuuntele paikallisia asukkaita. Kaivosyhtiön antamat käppyrät suunnitelmineen ovat olleet lupien perusteena. Onko tämä kaivoslakityöryhmän mielestä hyvää viranomaismenettelyä?

.@AVItwiittaa on myöntänyt, ettei heillä ole kaivosyhtiöiden ympäristölupia jakaessaan aikaa tai kykyä arvioida yhtiöiden kertomien lukujen oikeellisuutta. Vastuu niistä jää kaivosyhtiöille. Huolehtiiko kaivoslakityöryhmä viranomaisvastuun riittävästä toteutumisesta?

Email template:

Otsikko: Toteutuvatko hallitusohjelmaan kirjatut tavoitteet kaivoslain uudistamisesta?

Hyvä kaivoslakityöryhmän jäsen,

Olen huolissani siitä kuinka hallitusohjelmaan kirjatut tavoitteet kaivoslain uudistamisesta tulevat toteutumaan. Nykyisessä kaivoslaissa on useita vakavia puutteita, joiden myötä kestävä kaivostoiminta jää toteutumatta ja ympäristövaikutusten korjaaminen kuitataan veronmaksajien lompakoista.

Toivon, että huomioitte työryhmässänne kaikki hallitusohjelmaan kirjatut tavoitteet kaivoslain uudistamisesta, mutta erityisesti:

 1. Luonnonsuojelu: Kaivosluvan tulee olla riippuvainen kattavasta ympäristöselvityksestä. Ympäristövaikutukset tulee arvioida mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Alueilla, joille ei ole mahdollista perustaa kaivosta ympäristösyistä, ei tulisi myöskään myöntää malminetsintävarauksia tai malminetsintälupia. Nämä pysäyttävät investoinnit muihin kehityshankkeisiin kuten matkailuun sekä maa- ja metsätalouteen.
 2. Viranomaisvastuu: Malminetsintälupia myöntävät viranomaiset tulee velvoittaa tutustumaan nykyistä tarkemmin kaivoslain sisältöön sekä varausilmoitusten ja malminetsintälupien antamisen merkitykseen paikallisyhteisölle, elinkeinonharjoittajille sekä luonnolle.
 3. Malmipitoisuuden huomiointi ympäristövaikutusten arvioinnissa: Suomen mineraalivarannot ovat kansainvälisessä vertailussa varsin pieniä tai pitoisuuksiltaan laihoja. Köyhät esiintymät pakottavat kaivosyhtiöt kaivamaan entistä suurempia avolouhoksia. Pienempien pitoisuuksien rikastaminen vaatii ympäristölle yhä raskaampia rikastusprosesseja, joissa mineraalit erotellaan sivukivestä.

Pystyttekö työryhmässänne sitoutumaan yllämainittujen tavoitteiden läpiviemiseen?

Ystävällisin terveisin,

XXX (nimi)

5 ajatusta aiheesta “TEM kaivoslaki työryhmään vaikuttaminen”

 1. JUKKA NOUSIAINEN

  Monikansalliset kaivosyhtiöt pääsevät nykyisen varauskäytännön ansiosta ryöstämään mineraalivaramme jokamiehenoikeudella ja jättämään ympäristötuhot veronmaksajien kuitattavaksi. Kuinka aiotte kaivoslakityöryhmässä parantaa varausmenettelyä?

  Suomi tunnetaan kaivosmaailman Kongona. Nykyinen lupamenettely sallii ulkomaisten kaivosyhtiöiden perustaa kaivoksia jopa luonnonsuojelualueiden, tärkeimpien vesistöjen ja Natura-alueiden läheisyyteen. Miten tämä korjataan uudessa kaivoslaissa?

  Maanomistajilla on erittäin heikot mahdollisuudet valittaa malminvarauksista ja kaivosluvista omilla maillaan. Saavatko monikansalliset kaivosyhtiöt jatkossakin polkea jokamiehenoikeudella suomalaisten maanomistajien oikeuksia?

  Hyvä kaivoslakityöryhmän jäsen,

  Olen huolissani siitä kuinka hallitusohjelmaan kirjatut tavoitteet kaivoslain uudistamisesta tulevat toteutumaan. Nykyisessä kaivoslaissa on useita vakavia puutteita, joiden myötä kestävä kaivostoiminta jää toteutumatta ja ympäristövaikutusten korjaaminen kuitataan veronmaksajien lompakoista.

  Toivon, että huomioitte työryhmässänne kaikki hallitusohjelmaan kirjatut tavoitteet kaivoslain uudistamisesta, mutta erityisesti:

  Luonnonsuojelu: Kaivosluvan tulee olla riippuvainen kattavasta ympäristöselvityksestä. Ympäristövaikutukset tulee arvioida mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Alueilla, joille ei ole mahdollista perustaa kaivosta ympäristösyistä, ei tulisi myöskään myöntää malminetsintävarauksia tai malminetsintälupia. Nämä pysäyttävät investoinnit muihin kehityshankkeisiin kuten matkailuun sekä maa- ja metsätalouteen.
  Viranomaisvastuu: Malminetsintälupia myöntävät viranomaiset tulee velvoittaa tutustumaan nykyistä tarkemmin kaivoslain sisältöön sekä varausilmoitusten ja malminetsintälupien antamisen merkitykseen paikallisyhteisölle, elinkeinonharjoittajille sekä luonnolle.
  Malmin uraanipitoisuuden huomiointi ympäristövaikutusten arvioinnissa: Suomen mineraalivarannot ovat kansainvälisessä vertailussa varsin pieniä tai pitoisuuksiltaan laihoja. Köyhät esiintymät pakottavat kaivosyhtiöt kaivamaan entistä suurempia avolouhoksia. Pienempien pitoisuuksien rikastaminen vaatii ympäristölle yhä raskaampia rikastusprosesseja, joissa mineraalit erotellaan sivukivestä.

  Pystyttekö työryhmässänne sitoutumaan yllämainittujen tavoitteiden läpiviemiseen?

  Ystävällisin terveisin, Jukka Nousiainen ( TaM )

 2. Anneli Ojanperä

  Olen tutkinut kaikki malminetsintäluvat, varaukset ja kaivosluvat 8.8.2019 lähtien. Vain yhdessä päätöksessä on URAANI mainittu, kaikissa muissa se on salattu asia.
  Se päätös, missä uraani oli mainittu, se oli Mawson Oy:n varauspäätös Rovaniemen ja Ylitornion alueelle. Varausalueen koko oli 143,59 km. Varaajan suunnitelmissa oli
  syväkairausten tekeminen maanomistajien suostumuksilla.
  Tuollaisia asioita ei saa tehdä uraanimailla varauksella, kaivoslaissa sanotaan niin!
  Muissa tukesin päätöksissä uraani on salattu asia, ihan niinkuin se oli Talvivaarassakin
  vaikka tiedot oli olemassa. Suomessa on yli 50 uraaniesiintymää (GTK )ja 9 suuraluetta
  työ-ja elinkeinoministeriö( Anssi Paalanen). Esim .” Suhankoon” 100 km2 Rovaniemen, Tervolan
  ja Ranuan maille on työ-ja elinkeinoministeriö suunnitellut uraanikaivosta jo v.2010.
  Kuitenkin uraani on salattu asia niin ympäristövaikutustenarvioinneissa ja. kaivosyhtiön tiedotustilaisuudessa, Uraania ei ole myönnetty olevan vaikka alue on tunnettua uraanialuetta.
  Varsinanainen uraanialue on Suhagosta alkaen malminetsintälupa 1 km x 25 km alue
  mikä tunnetaan nimellä Kuohunki ja Siika-kämä. Tämän kuulutetun ja salatun uraanialueen hakemuksen on allekirjoittanut Niklas Vartiainen, joka on nyt tekemässä uutta kaivoslakia ”johtavana asiantuntijana”. Erkki Kantola AVI on ollut antamassa ympäristölupaa mm. Suhankoon
  ja on sen jälkeen ollut töissä kaivosyhtiöllä kaksi vuotta. Sinä aikana alainen jatkoi aik.ympäristölupaaa ja tehtiin laajennusalueelle mm. uusi
  erittäin puutteellinen YVA ja uraani salattiin, vaikka uraanitiedot olivat arkistossa ja
  pintamaissakin 45 näytettä oli keskimäärin n. 90 g/tonni maata. Kuohungin alueella
  on puolestaan 2000 lohkaretta keskimäärin uraania 2 kg/tonni. Malminetsinnästä tulee merkintä kiinteistötietoihin. Sen jälkeen se on kaivosvaltaista aluetta. Lunastusoikeus on kaivosyhtiön oikeus ja se sisältyi
  mm. Kittilän purkuputken rakentamiseen malminetsintälupa-alueille AVI, päätös ei ollut lainvoimainen ja silti sitä alettiin rakentaa kiireellä korona-aikaan.
  AVI:n. Erkki Kantola on ollut myös Kittilän kaivoksella töissä 3 vuotta annettuaan ensin luvat
  4 hek. kokoonpanossa, samoinkuin Juhani Itkonen ely-keskuksesta oli Kittilässä vuoden. Syanidiallas täyttyi jo vuodessa ja syanidiliuosta alettiin laittamaan viereiseen altaaseen. Kevällä 2020 korona-aikaan AVI antoi päätöksen CIL-2 altaan siis syanidiallas -2 mekaaniseen haihduttamiseen.
  Syanidiallasta räjäytellään, että vesi haihtuisi!!! Samoin Erkki Kantola ja Sami Koivula
  antoivat luvan elokuussa 2019 Metsä-Fibren polttaa 115 MW kattilassa polttaa Vähä-haaran altailta kerättyä myrkyllistä lietettä, ikäänkuin kattila olis 100 MW laitos, ettei päästöjä tarvitsisi mitata, kuin puolen vuoden välein 1/2 tuntia kerrallaan. Samaa petosta oli tarkoitus jatkaa, vaikka uusi jättisellutehdas rakennettaisiin.
  Lietteet oli pantu ”geotuubeihin”,
  (niinkuin Kemijärvelläkin tehtiin). Aikaisemmin 115 MW laitoksessa oli poltettu puun kuorta.
  Aiottiin polttaa myös pikiöljyä samassa kattilassa ja aiottiin rakentaa alueelle 400 m3 säiliö
  sille. Pikiöljyn poltosta tulee syöpää aiheuttavia aineita, vielä pahempia dioksiineja tulee lietteiden poltosta. Jouluna 2019 iltapäivällä menin Kemin ohi pohjoiseenpäin ja taivas oli kuin maailmanlopun edellä.
  Alaosa taivaasta oli mustan savun peitossa ja yläsosa taivaasta käsittämättömiä helmiäispilviä täynnä. Ne näkyivät jo n. 40 kilometriä ennen Kemiä. Helmiäispilvet ovat siis rikkihappo- ja
  typpihappopilviä kloorin kera, mitkä tuhoavat yläilmakehän otsonia. Uutisissa sanottiin eri puolilla Suomea nähdyn ”kauniita helmiäispilviä”, sama jatkui myöhemminkin.
  Korona keväällä tieteen kuvalehti ilmoitti, että yläilmakehän otsoni, mikä suojelee haitallislta
  auringonsäteilyltä, on 90 % hävinnyt kolmen grönlannin kokoiselta alueelta. Ilmatieteen laitoksen työntekijä vähätteli asiaa ja on nyt eduskunnassa.
  Virkamiehet eivät ole kertoneet yleisölle, siis nuorisolle, kuinka vaarallinen asia on.
  Alailmakehänotsoni on puolestaan erittäin myrkyllinen ja happamoittava aine. sitä syntyy siitä
  kun teollisuuden typpipäästöt kulkeutuvat puhtaan ilman alueille, siellä ne alkavat auringonvalon vaikutuksesta muuttua alailmakehän otsoniksi. , jo 50 mikrogrammaa vahingoittaa havupuita. Pienet lapset, vanhukset ja sairaat ovat erittäin alttiita alailmkehän
  otsonipitoisuudelle. Meidän alailmakehän otsonipitoisuudet ovat väärin mitatut viime vuoden toukokuusta
  lähtien, iLMATIETEEN LAITOS mittaa sitä. 5.5.2019 jälkeen otsoniarvot oli ”kalibroitu” ilmastokouksen jälkeen, ilmoitti ilmatieteenlaitos. Sen huomasi, otsoniarvot tipahtivat
  alle 50 mikrogrammaan kun ne ennen ilmastokousta olivat olleet 140 mikrogrammaa
  kolme päivää koko Suomessa. Olen tutkinut alailmakehän otsonia jo kolme vuotta lähes päivittäin ja normaalisti kesäaikaan ne ovat olleet helmikuusta alkaen 60-125 ja talvellakin 40-80 mikrogrammaa
  vaikka aurinko ei paistakaan. Ilmatieteen laitos ilmoittaa alailmakehän otsoonipitoisuuden ylitykset EU:lle vain kesäajalta. Ne ovat siis ”kalibroitu” vain kesäajalta, arvot ovat olleet
  35-55 täällä Lapissa. Ne eivät ole siis oikein mitattuja.
  Räjähdysaineet tuhoavat yläilmakehän otsonia. Esim Kevitsan kaivoksen
  räjähdysaine sisältää ammoniumnitraattia 95 % ja 5 % jäteöljyä. Lisäksi se tarvitsee panoksen
  mikä sisältää hiiltä paljon. Lannoitettaessa maata sanotaan ammoniumnitraatista haihtuva 2 % ilokaasuna
  ilmaan. Ilokaasu on 300 kertaa lämmittävämpi kaasu kuin hiilidioksidi. Räjäytettäessä maata, kaikki mikä räjähtää haihtuu ilmaan . Esim Kevitsassa on myös räjähdysainetehdas. vuodessa käytetään räjähdysaineita 65 000 000 miljoonaa kiloa 70 miljoonan tonnin räjäyttämiseen. Vain 7,5 miljoonaa tonnia rikastetaan, muu on vaarallista jätettä. Petteri Orpon ja sipilän viimeisiä päätöksiä oli mm. että rikastushiekka ja jätteenpolton kuona ovat teollisuuden sivutuotteita, joita saa laittaa vaikka lasten leikkikentille AVI:n luvalla. Suomi on siis pirun vallassa,

  Teollisuuden ongelmajätteille ei ole kaatopaikkoja ja siksi ne ”kierrätetään ympäristöömme”.
  Pohjavetemme oli v. 2010 huonontunut 100 alueella. Nyt se on huonontunut yli tuhannella
  alueella. Ely-keskus ja GTK tekivät pohjavesiuudistukset, 1300 kolmosluokan pohjavesialuetta poistettiin Lapissa kokonaan luokituksesta, etteivät olisi kaivostoiminnan tiellä. kakkosluokan ja ykkösluokan pohjavesialueitakin poistettiin, vain kourallinen jätettiin,
  mistä otetaan vettä. Silti nämäkään pohjavesialueet eivät ole rajattuna pois varauksista, eikä malminetsintäuvista. Kairaukset pilaavat aina pohjavesiä. Pohjavesiä pilattiin kairaamalla pilaan myös pohjavesiuudistuksessa saamelaisalueella.

  Ely-keskus antaa jo malminetsintäluvassa hävittää luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja
  kasveja, kaivosyhtiön pyynnöstä. AVI antaa jo malminetsintäluvalla lähteiden muuttamisiin,
  siis tuhoamiseen. AVI antaa luvan jos pohjavettä alkaa pulputa kairausreijästä 100 m3 vuorokaudessa. Kaivosyhtiön hankkeet ovat ns. ”yleisen edun hankkeita” ja ELY-keskus ja AVI
  valvovat yleisen edun toteutumista. Lunastusoikeus sisältyy kaivosyhtiön oikeuteen.
  Lunastusoikeutta voidaan käyttää jo malminetsintälupavaiheessa niin kaivosalueeseen
  kuin kaivosalueen apualueisiin. Ei tule siis korvauksia maanomistajalle maasta ja lunastusoikeus
  ei korvaa kuin pienen osan siitä arvosta, mikä alueella oikeasti olisi. Omistajalle alue
  on usein korvaamattoman kallis. Se on täysin sanelupolitiikkaa, mikä prosessi käydään nopeasti läpi. Omaisuus pitää viedä pois kolmessa kuukaudessa ja jos kaivosyhtiö siinä avustaa, niin se vähennetään pois maksusta. Varaukselle ei ole mitään rajaa kaivoslaissa,
  Vanhassa kaivoslaissa varaus sai olla 1 km2 . v.2011 kaivoslaissa varaukselle ei ole mitään rajaa. Tällaisia asioita ei saa tehdä uraanimailla, mutta kun asia salataan niin voi tehdä.
  Näin näissä päätöksissä on ollut. elinkeinoministeriön alaiset virkamiehet pettävät. Samoin pettävät poliitikot. Koronarahatkin jaettiin tälle teollisuuden mafialle, se ei mennyt niinkuin

  Omaisuuden turva ja tiedon saanti ovat oikeusvaltion periaatteita, ne eivät täyty ollenkaan
  kaivoslaissa eikä sen toteutuksessa vielä vähemmän. Hallinto-oikeus ei piittaa valituksista,
  vaikka ne ovat perustuslain ja oikeusvaltion periaatteita vastaan. Oikeudesta valittaa, ei ole
  kuin kaivosyhtiölla ja maanomistajalla. Metsähallitus on se maaomistaja, mikä luovuttaa
  maat ja vesistöt ja pohjavedet raiskattavaksi jo varauksella tai malminetsintäluvalla.
  Pohjavedet ovat se rikkaus, mikä maan alla on ja sillä on mielettömän suuri arvo niin
  nyt kuin tulevaisuudessa. Pohjavettä ei kunnioita ulkomainen kaivosyhtiö ollenkaan ja
  koska se saa siitä korvauksen valtiolta. 75 % kaikista malminetsintäkustannuksista korvataan kaivosyhtiölle. Yksityistetty GTK kairaa mm. Kellovuotson soidensuojelualueella ja kristallinkirkkaita hiekkapohjaisia järviä. Korona-aikaan annettiin myös kansallispuistoihin varauksia mm. Iso-Syötteelle ja Martimoaavalle. Pyhätunturin ja Luoston kansallispuisto on
  on rajoja myösten vallattu kokonaan, ja Luiron alueen suot. Viiankiaapa pitää kuivata,
  jos sinne kaivos tulee. Kaivosyhtiö on jo pilannut siellä pohjavesiä ja sai lisää alueita
  pilattavaksi.
  Luonnontilainen suo on aina suurta pohjavesialuetta. Pohjavesi muodostuu siis vaaroissa
  ja valuu sieltä allaoleville soille. Niinkauan kuin suo on yhteydessä pohjaveteen suo on neutraali. Mutta kun suo ojitetaan, suo muuttuu happamaksi ja metallit alkavat liueta pohjaveteen. Pohjavesiesiintymä on aina kallion päällä, lähes hapettomassa tilassa. Kun
  kallio lävistetään kaikki se porausliete jää sinne pohjaveteen ja vesi pilaantuu ja myrkyttyy.Näitä toimintoja tehdään siis talviaikaan, sentakia turisteja ei päästetty hangille,
  ei koronan takia, sitä käytettiin vain hyväksi rahoja jaettaessa. Kaivosmafia ja sellumafia sai
  koronarahat. 12 miljardia annettiin pankille, valtio takaa, pankit jakaa. Jos valtio takaa, se on myös vastuussa siitä ja on maksaja, kun yhtiö menee konkursiin.

  Seuraavat rahat jaettiin Business finlandin kautta, ja nekin menivät mafialle, murusia annettiin
  muille. Esim. talvivaaran omistaja, Gtk, latitude ja akkuyhtiö sai 5,8 miljoonaa sormenjälkiensä etsintään pohjavesistä.

  Tämä koko suunnitelma on tehty jo vuonna 1994. katso Sitra Japo.
  Suomi olisi vain Euroopan jätemaa, tänne tuotaisiin kaikki Euroopan jätteet haudattavaksi.
  Tämä on koko EU:n aikana ollut tähtäimessä Esko Ahon ja kumppaneiden toimesta.
  Energiatuetkin suunniteltiin v. 2007 Esko Ahon ja Pekkarisen suunnitelmalla. EU hyväksyi suunnitelman v. 2009. Teollisuuden mafia ei ole maksanut kuin huoltovarmuusmaksun
  verona 0,07 senttiä tai 0,02 senttiä. Tämä tuhansien järvien ja metsien maa on tarkoitus vain tuhota,
  Hyvin on suunnitelma onnistunut, koronan avulla se sai rahaa.
  Finnair lennätti Kiinasta koronaturisteja, ennen se ei ole niitä halunnut tuoda kotimaahan.
  Lennot ulkomaille on tehty suomalaisille halvaksi.Joka kevät Finnair ja juna on estynyt
  lakkojen takia tulemasta niin hiihtolomaviikoilla kuin keväthangilla Lappiin.

  EU:n arktinen strategia on Kaivosteollisuutta ja sen ovat myös maakuntaliitot hyväksyneet.
  Siitä me maksamme EU:lle 3000 miljardia ja saamme takaisin 1600 miljoonaa.

  Myös koronarahaa EU:sta saadaan tämän strategian mukaan. Muualla Euroopassa
  matkailu saa, se työllistää paljon ihmisiä.
  Ruotsissakin arktinen strategia on matkailua.
  Suomessakin matkailu työllistää yli 140 000 ihmistä, ja kerrannaisvaikutukset ovat kaupalle
  ja muille aloille valtavat. Maatalous työllistää yli 50 000 ihmistä ja elintarviketeollisuus 130 000.

  Kaivosyhtiöt työllistävät 3600 ihmistä ja siinä ovat malminetsijätkin.
  Sanomalehti ei julkaise mielipiteitä, vain teollisuuden propakandaansa, mitä se on jauhanut jo 10 vuotta.

  Ely-keskus käyttää siis yleisen edun puhevaltaa. Näitä kaivoksia ajetaan yleisen edun nimissä ja Ely-keskuksen tehtävänä on ajaa yleistä etua.

  Yleinen etu mielletään kansan eduksi. Mutta nämä sutkit poliitikot, kuten edellinen hallitus ovat
  vääntäneet yleisen edun koskemaan näitä ulkomaisia kaivoshankkeita.

  Lunastuslaki oikeus kuuluu siis kaivosyhtiölle, Ely-keskus antaa kaivosyhtiön pyynnöstä hävittää luonnonsuojelulailla suojellut kasvit jo malminetsitälupavaiheessa.

  Lähteisiin saa lähteiden muuttmiskiellon AVI:Lta jo malminetsintälupavaiheessa.
  Jos pohjavettä pulppuaa 100 m2 vuorokaudessa saa AVIlta luvan jo malminetsintävaiheessa.

  Kairaukset pilaavat aina pohjavesiä, myös moreenikairaukset mitä tehtiin pohjavesiluokituksessa. Syväkairaukset luonnollisesti pilaavat pohjavesiä.
  Ei siihen mitään todisteluja tarvita, se on tosiasia.
  Lunastuslaki määrää hinnan pohjavedelle. GTK ym eivät ole luotettavia.
  GTK on syväkairannut valtion mailla jo varauksella. Uraanimailla ei saa
  tehdä tallaisia toimeniteitä. Tukesin virkamiehet pettävät kansaa , eivätkä kerro uraanista, niin pohjavedestä ei tarvitse välittää.

  Malminetsintäluvissa ja varauksissa ei välitetä, vaikka alueella ollsi jopa ykkösluokan pohjavesialueita. Kaupungit ja kylät on saarrettu ja pohjavedet pilataan tällätavoin. lisäksi ympäristölle vaarallisia jätteitä kylvetään metsiin,
  kuten lentotuhka. Samoin pelloille, kuten Yaran kipsilannoitus, Ely-keskuksen
  mukanaololla. Yaralla on 5 miljoonaa tonnia kipsiä, mistä pitäisi päästä eroon. siihen sisältyy myös
  uraani ym. myrkyt. Kipsi on kalsiumsulfaatti, mikä sisältää fosforia ja rikkihappoa.
  Myös rikastushiekka ja jätteenpolton kuona, ovat myrkyllisä ympäristölle
  vaarallisia jätteitä, mitkä ennenolivat ongelmajätteitä. Sipilän ja Orpon
  hallituksen päätöksellä niitä kylvetänn jopa lasten leikkikentille AVI: n luvalla.

  Myös tuulimyllyjen perustukset ja maamassojen vaihdot pilaavat pohjavesiä, puhumattakaan
  siitä, että tuulimyllyjen kestoikä on vain 15 vuotta. Lavatkin on ongelmajätettä ja painavat
  20 tonnia. Koko se tuulimyllyrotisko vasta iso onglemajäte on, todennäköisesti siihen on
  kätketty kaikenlaisia onglmajätteitä, kuten tuhkia, rikastushiekkoja yms.

  On tarkoitus vain automatisoida teollisuus, ei ole tarkoitustakaan, että täällä elettäisiin.
  5 g on vaarallista säteilyä ja sitä verkkoa tehtiin Helsingin kouluihin korona-aikaan.

  Korruptio on syvää ja tarkoituksena on Suomi Eroopan jätemaa SITRA:n malliin. Korruptoitunut poliitikkojen ja virkamiesten mafia tuhoaa maamme ja lapsemme.

  Onhan Suomessa jo yli 8000 vapaamuuraria ja palvontakohde on Lucifer. Siellä on poliitikkoja
  lääkäreitä, tuomareita, pappeja ja kanttoreita. Se on huono paikka, jos ei uskalla erota
  veljien vuoksi.
  Kannattaa rukoilla oikeaa Jumalaa, helvetti ei ole mukava paikka iäisyydeessä.
  Rahalla ei ole siellä mitään arvoa.
  Elämä maan päällä on lyhyt, siitä kannattaa nauttia ja luonnon antimista, arvostaa ja kunnioittaa hyvää elämää.
  Hyvällä omallatunnolla on hyvä elää ja kuolla. Totuus sattuu, mutta se kannattaa.

  Anneli Ojanperä.

 3. anneli Ojanperä

  Muutama virhe tuli tuossa kirjoituksessa, valtio maksaa EU:lle 3000 miljoonaa (ei miljardia)
  Teollisuus maksaa vain huoltovarmuusmaksun verona 0,07 snt tai 0,02 snt siis kilowattitunnilta.

  Lisään tähän, että aikaisemmin tullilaitos palautti veron takaisin (0,87 sentistä), maksettavaksi jäi huoltovarmuusmaksu. Nykyään
  veron palauttaa takaisin verotoimisto.
  Nykyään maksamme siitä EU:lle vuokraa että tulorekisteriuudistus tehtiin,
  ja ihmisiä joutui työttömäksi

  Pienyrittäjät työllistävät 95 % ihmisistä. Koko katastrofaalinen
  toimimaton systeemi kaatui pienyrittäjien kontolle.

  Sähkön hinta vain nousee ja virkamiehet ovat senkin takana. Kuten olemme
  eilenkin 12.10. kuulleet asiasta. Sähkön siirtohinnat ovat nousseet jopa 40 %, kun
  todellisuudessa ei olisi tarvittu kuin 4 % nousu. Kun näitä
  siirtolinjoja kaivetaan maanalle, niin sinnekin laitetaan onngelmajätteitä,
  kuten tuhkaa. Uusia siirtolinjoja tarvitaan sentakia, kun kaivosyhtiöt
  ja selluteollisuus ovat niin suuria sähkönkäyttäjiä.
  Hinta siirtohinnoista sälytetään kansalaisten maksettavaksi, kuten
  myös sähkön hinta, koska saastuttavinteollisuus ei siitä ole maksanut kymmeneen
  vuoteen muuta kuin huoltovarmuusmaksun.
  Outokummun terästeollisuus on ainoa maailmassa, mikä
  hyödyntää kaikki ongelmajätteensä. Olemme nähneet televisiossa,
  kuinka metsäteiden pohjaankin niitä ongelmajätteitä laitettiin.

  Kemin Ajoksen saaresta on Kemi ottanut pohavetensä, sinne
  suunniteltiin kiinalaisten ns. biodieselaitosta.

  Pohjavesi on jo vaarassa monessa kunnassa.

  Anneli Ojanperä

 4. anneli ojanperä

  Höyryn sanotaan lämmittäävän ilmastoa 30%. Kaikki energiaintensiivinen
  teollisuus käyttää vettä suunnattomat määrät ja tuottaa höyryä suunnattomat määrät ja vesi mitä ne käyttävät
  menee vesistöihin lämpimänä . Höyry siis lisääntyy. Ydinvoimalaitokset ovat lämmittäneet
  itämerta enemmän kuin tuottaneet sähköä. Maailman suurin ydinvoimalaitos on
  samalla saarella kuin Outokummun kaksi aikaisempaa reaktoria.
  Uusi ydinvoimalaitos aikoi jäähdyttää raskasvesireaktoiransa hiilidioksiidilla.
  Mereenkö sekin menee, happamoituminen ja meren lämepeneminen on siis taattua.
  Aivan älytöntä touhua.

 5. Anneli Ojanperä

  Ydinvoimalaitoksia on Loviisan saaressa 2 ydinvoimalaa ja ne ovat lämmittäneet Itämerta kaksi kertaa niin paljon kuin ovat tuottaneet sähköä. Raahessa on saari jossa on ennestään
  2 ydinvoimalaa ja ovat tuottaneet hiukan enemmän sähköä kuin Loviisassa ja lämmittäneet
  Itämerta kaksi kertaa enemmän. Uusi maailman suurin ydinreaktori on myös samassa pikku saaressa. Sen on määrä tuottaa sähköä kaksi kertaa enemmän kuin edelliset yhteensä.
  Edelliset reaktorit on täytynyt sulkea suurten myrskyjen takia ja nyt sillä pikku saarella on vielä kolmaskin jättihirviö. On selvää, että tulvat pyyhkäisevät pikku saaret näkyvistä, kun meri lämpiää ja ilmasto sen seurauksena. Höyryn sanotaan lämmittävän ilmastoa n. 30 %.
  Mitä enenmmän vedet lämpiävät sitä enemmän höyryä talvella ja kevät ja syysaikaan.
  Ydinrektorit ovat ilmaston lämmittäjiä! Emme tarvitse ydinrekatoreita, emmekä ydinjätteitä,
  mitä ei kukaan pysty turvallisesti säilyttämään, esim meriveden nousun takia. Kun navat sulavat, vesi peittää maat,.

Vastaa

Shopping Cart
%d bloggaajaa tykkää tästä: